Reklama

PEKABEX (PBX): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. - raport 38

Raport bieżący nr 38/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta) zawarła z spółkę Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o wykonanie robót budowlano – montażowych, której przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa i montaż elementów prefabrykowanych budowy (słupy, płyty hc, płyty sprężone tt, belki prefabrykowane, schody prefabrykowane) dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Obiekt typu Convienence Centre z biurami i garażem podziemnym na terenie Parku Handlowego Franowo przy ulicy Szwedzkiej – etap budynku B”.

Reklama

Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie przedmiotu umowy zostało określone na kwotę 7 670 000 złotych netto. Strony określiły termin zakończenia robót na dzień 15 grudnia 2016 roku.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za zwłokę w zakończeniu robót objętych przedmiotem umowy lub terminów wykonania etapów/elementów robót określonych w Umowie, w szczególności w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy (lub określonych zgodnie z jego postanowieniami) w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Budimex S.A. na usunięcie wad. Nadto, umowa przewiduje uprawnienie Budimex S.A. do dochodzenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Budimex S.A. z przyczyn leżących po stronie Pekabex Bet S.A., jak również w razie odstąpienia od Umowy przez Pekabex Bet S.A. z przyczyn niezależnych od Budimex S.A. Strony wprowadziły limit kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Zgodnie z umową, Budimex S.A. jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Zgodnie z treścią umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Budimex S.A. gwarancję bankową z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% wartości wynagrodzenia umownego netto z terminem ważności do upływu 60 dnia po dacie upływu okresu rękojmi i gwarancji umowy. Pekabex Bet S.A. udzielił gwarancji na okres 10 lat i 30 dni licząc od odbioru inwestycji przez inwestora. Nadto gwarancja zostanie zredukowania do 50% jej wartości po upływie 60 dni od daty odbioru końcowego inwestycji przez inwestora.

Budimex S.A. zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów brutto zawartych z Budimex S.A. od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta i wynosi 24 100 000,17 złotych netto. Umową o największej wartości jest umowa, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2016.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-11Przemysław BorekWiceprezes Zarządu
2016-08-11Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »