Reklama

PEKABEX (PBX): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. - raport 45

Raport bieżący nr 45/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. – spółka w 100% zależna od Emitenta, zawarła z Metrix Metal Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie ("Zamawiający”) umowę o generalne wykonawstwo ("Umowa”), której przedmiotem jest budowa hali produkcyjno-magazynowej, obiektu socjalno-biurowego i magazynu wraz z wewnętrznym układem drogowym, parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną w Tczewie ("Inwestycja”). Realizacja Inwestycji będzie następowała w dwóch etapach, opisanych w "Zakresie Rzeczowo – Finansowym” załączonym do Umowy. Jednakże, Zamawiający jest uprawniony do rezygnacji z realizacji etapu II, chyba że złoży oświadczenie o kontynuowaniu Inwestycji. Niezłożenie oświadczenie o kontynuowaniu Inwestycji do dnia 3 stycznia 2019 r. oznacza rezygnację przez Zamawiającego z realizacji etapu II.

Reklama

Etap I Inwestycji zakończony zostanie do dnia 28 lutego 2019 r., zaś zakończenie Inwestycji tj. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji do dnia 31 lipca 2019 r.

Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 20 605 687,14 zł netto, w tym za etap I – 12 332 173,01 zł netto, zaś za etap II – 8 273 514,13 zł netto. Podatek VAT zostanie doliczony w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym w razie zwłoki w wykonaniu etapu I Inwestycji, przekraczającej 14 dni w wysokości 0,03% wynagrodzenia za etap I, za każdy dzień zwłoki oraz w razie zwłoki w zakończeniu Inwestycji w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień, a także w razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na skutek okoliczności, za które Pekabex Bet S.A. ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wartości netto prac pozostałych do wykonania, nie mniej jednak niż 1 000 000 złotych netto. Ponadto, Pekabex Bet S.A. zapłaci Zamawiającemu kary umowne za nieterminowe usuwanie wad i usterek, w następujących wysokościach: za zwłokę w przystąpieniu do usuwania wad w wysokości 500 złotych za każdy dzień, za zwłokę w usunięciu wady istotnej lub zagrażającej życiu w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia za każdy dzień oraz w przypadku zwłoki w usunięciu wady innej niż istotna lub zagrażająca życiu w wysokości 500 złotych za każdy dzień. Zamawiający zaś zobowiązany jest do zapłaty Pekabex Bet S.A. kary umownej w wysokości 10% netto prac pozostałych do wykonania, w razie odstąpienia przez Pekabex Bet S.A. od Umowy wskutek okoliczności, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Strony uprawnione są do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych. Łączna wysokość kar umownych, jakie Zamawiający może nałożyć na Pekabex Bet S.A. nie może przekroczyć 10% całkowitego wynagrodzenia netto.

Zgodnie z treścią Umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w wysokości 10% wynagrodzenia netto za etap I. W przypadku realizacji etapu II, Pekabex Bet S.A. złoży dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości 10% wynagrodzenia netto za etap II. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, także w przypadku podpisania protokołu odbioru etapu I Inwestycji, suma gwarancyjna ulegnie zmniejszeniu do 5% całkowitego wynagrodzenia netto, a w przypadku rezygnacji z realizacji etapu II, do wysokości 5% wynagrodzenia netto za etap I. Gwarancja zostanie ustanowiona na okres do końca okresu gwarancji i rękojmi, lecz nie dłużej niż na okres 5 lat od dnia zakończenia Inwestycji. Ponadto, Pekabex Bet S.A. udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 10 lat, co nie wyłącza odpowiedzialności Pekabex Bet S.A. z tytułu rękojmi za wady.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że niniejsza umowa przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta, a także, że ma spodziewany pozytywny wpływ na sytuację finansową Pekabex Bet S.A. i co za tym idzie, całej grupy kapitałowej Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-10Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2018-07-10Przemysław BorekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »