Reklama

PEKABEX (PBX): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Raport bieżący nr 31/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Pekabex Bet S.A. (spółka w 100% zależną od Emitenta) podpisał umowę o wykonanie robót budowlano-montażowych ("Umowa”), podpisanej uprzednio przez PORR S.A. ("Zamawiający”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji pod nazwą "Business Garden Poznań II- Poznań, ul. Bułgarska/Łubieńska/Pastelowa”.

Reklama

Wynagrodzenie należne Pekabex Bet S.A. z tytułu prawidłowego wykonania świadczeń objętych przedmiotem Umowy zostało określone na kwotę 21 107 000,00 złotych netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rozpoczęcie wykonywania robót nastąpi 10 lipca 2017 r. Przedmiot Umowy zostanie wykonany etapowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, przy czym termin zakończenia montażu ustalono na dzień 11 maja 2018 r.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym: 0,3% wartości budynku (etapu) którego dotyczy opóźnienie netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów zakończenia świadczeń częściowych (terminów pośrednich) a także 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia całości świadczenia. Strony ustaliły górny pułap kar umownych za opóźnienie w wysokości 10 % wynagrodzenia netto. Nadto, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Pekabex Bet S.A. zostanie nałożona na Pekabex Bet S.A. kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia netto. Zamawiający ponadto jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę, w wysokości przewyższającej naliczone kary umowne. Natomiast w przypadku odstąpienia od umowy przez Pekabex BET S.A. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zostanie nałożona na Zamawiającego kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia netto.

Termin wymagalności faktury wynosi 30 dni od dnia doręczenia weryfikowalnej faktury.

Pekabex Bet S.A. dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie dobrego wykonania Umowy na kwotę równą 5 % wartości wynagrodzenia netto z okresem ważności o 30 dni dłuższym od przewidywanego w Umowie terminu odbioru Inwestycji przez Inwestora (przewidywany na 15 lutego 2019 r.), jednak nie dłużej niż do 15 maja 2019 r. Nadto Pekabex Bet S.A. dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu usunięcia wad i usterek na kwotę równą 5 % wartości wynagrodzenia netto, z okresem ważności 5 lat plus 60 dni licząc od daty utraty ważności zabezpieczenia dobrego wykonania Umowy.

Pekabex Bet S.A. udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres rozpoczynający się od odbioru dokonanego przez Zamawiającego i kończący się po upływie 10 lat i 60 dni.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż łączna wartość umów zawartych z Zamawiającym w tym roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi 36 781 891,54 złotych netto jak również ma ona spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-10Robert JędrzejowskiPrezes Zarządu
2017-07-10Przemysław BorekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »