Reklama

PEKABEX (PBX): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. - raport 36

Raport bieżący nr 36/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez spółkę Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy o wykonanie robót budowlanych, uprzednio podpisanej przez spółkę Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta) której przedmiotem jest dostawa i montaż żelbetowej prefabrykowanej konstrukcji budynków wraz z niezbędnymi elementami zabetonowanymi w przedmiotowej konstrukcji i wykonanie, uzgodnienie oraz uzyskanie akceptacji projektanta oraz zamawiającego dokumentacji projektowej, wykonawczej, zamiennej i warsztatowej w zakresie dostarczanej i montowanej prefabrykowanej konstrukcji budynków dla inwestycji w Kałuszynie.

Reklama

Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie przedmiotu umowy zostało określone na kwotę 25 250 000,00 złotych. Od wynagrodzenia zostanie odprowadzony podatek od towarów i usług (VAT) w sposób oraz w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Strony wskazały termin 3 lutego 2018 roku jako dzień zakończenia robót objętych przedmiotem umowy, w tym zakończenie dostawy i montażu elementów prefabrykowanej konstrukcji w terminie do dnia 20 stycznia 2018 roku.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia oraz za niedotrzymanie terminów wykonania etapów/elementów robót określonych w umowie, w szczególności w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy (lub określonych zgodnie z jego postanowieniami) w wysokości 0,12% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia a także za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Budimex S.A. na usunięcie wad. Nadto, umowa przewiduje uprawnienie Budimex S.A. do dochodzenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Budimex S.A. z przyczyn leżących po stronie Pekabex Bet S.A., jak również w razie odstąpienia od umowy przez Pekabex Bet S.A. z przyczyn niezależnych od Budimex S.A. Strony wprowadziły limit kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Zgodnie z umową, Budimex S.A. jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Zgodnie z treścią umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Budimex S.A. gwarancji bankowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% wartości wynagrodzenia umownego z terminem ważności do upływu 60 dni po dacie upływu krótszego z okresów rękojmi i gwarancji (tj. 5 lat i 30 dni), nie dłużej niż do dnia 29 lipca 2024 roku. Nadto gwarancja zostanie zredukowania do 50% jej wartości po upływie 60 dni od daty odbioru końcowego inwestycji przez inwestora. Pekabex Bet S.A. udzielił gwarancji jakości i rękojmi na okres 10 lat i 30 dni licząc od odbioru inwestycji przez inwestora na prace w zakresie konstrukcji dachu oraz na okres 5 lat i 30 dni od odbioru inwestycji przez inwestora na pozostały zakres przedmiotu umowy.

Budimex S.A. zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów brutto zawartych z Budimex S.A. od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi 35 312 019,00 złotych brutto jak również ma ona spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex. Umową o największej wartości zawartą z Budimex S.A. w tym roku jest umowa o której Emitent informuje w niniejszym raporcie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-09Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu
2017-08-09Przemysław BorekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »