Reklama

PEKABEX (PBX): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta) zawarła z Miastem Poznań – Usługi Komunalne przy ul. Słowackiego 43a 60-521 Poznań ("Zamawiający”) umowę na ”Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem zamiennego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla zadania: Budowa nowego Schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole w Poznaniu” ("Umowa”). Informacjo o wyborze oferty złożonej przez Pekabex Bet S.A. została przekazana w raporcie bieżącym nr 14/2019, w dniu 10 maja 2019 r.

Reklama

Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie umowy wynosi 30 695 022,12 zł netto plus należny podatek VAT ("Wynagrodzenie”). Strony uzgodniły, że zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 24 miesięcy od jej podpisania.

Strony ustaliły, iż Zamawiający obciąży Pekabex Bet S.A. karami umownymi, w tym m.in. za opóźnienia w realizacji części przedmiotu Umowy w wysokości 2 000 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% wartości brutto Wynagrodzenia oraz za opóźnienia w zakończeniu przedmiotu Umowy w wysokości 5 000 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 30% wartości brutto Wynagrodzenia, a także za opóźnienia w zachowaniu terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 5 000 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 20% wartości brutto Wynagrodzenia. Umowa przewiduje również karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Pekabex Bet S.A. bądź Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Pekabex Bet S.A. w wysokości 20% wartości brutto Wynagrodzenia. Umowa nie przewiduje górnego limitu dla wszystkich kar umownych. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pekabex Bet S.A. udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji przedmiotu Umowy roboty budowlane, z wyłączeniem gwarancji na dostarczone i zainstalowane urządzenia, która zostanie udzielona na warunkach określonych przez producentów tych urządzeń.

Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % wartości Wynagrodzenia. Część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, równa 70% jego wartości, zostanie Pekabex Bet S.A. zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. Pozostała część zabezpieczenia, równa 30% jego wartości, zostanie zwrócona Pekabex Bet S.A. nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane.

Zgodnie z treścią Umowy, Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych, do wysokości 90% Wynagrodzenia. Pozostałe 10% wartości Wynagrodzenia płatne będzie na podstawie faktury końcowej, wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego (ostatecznego) robót. Wynagrodzenie objęte fakturami częściowymi płatne będzie w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury. Wynagrodzenie objęte fakturą końcową płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekroczy 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta, oraz będzie miała spodziewany pozytywny wpływ na sytuację finansową Pekabex Bet S.A. i co za tym idzie, całej grupy kapitałowej Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-26Robert JędrzejowskiPrezes Zarządu
2019-06-26Przemysław BorekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »