Reklama

PEKABEX (PBX): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o otrzymaniu przez spółkę Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta) podpisanej przez spółkę Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k., ("Inwestor”) oraz przez spółkę Pekabex Bet S.A., umowy o roboty budowlane, której przedmiotem jest wykonanie przez Wykonawcę budynku zgodnie z dokumentami projektowymi, które będą przekazane przez Inwestora. Przedmiotowy obiekt znajduje się w Piastowie, przy ul. Warszawskiej 1.

Reklama

Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie umowy wynosi 24.950.000,00 zł plus należny podatek VAT. Pekabex Bet S.A. zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy w terminie do dnia 20.02.2020 roku.

Umowa przewiduje obowiązek zapłaty przez Pekabex Bet S.A. kar umownych, w tym m.in. za zwłokę w dotrzymaniu uzgodnionych terminów realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,25% wynagrodzenia za każdy dzień, nie mniej jednak niż 42.000,00 zł oraz karę 0,05% wynagrodzenia za nieusunięcie wad w wyznaczonym terminie za każdy dzień zwłoki. Dodatkowo umowa przewiduje karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia, jeżeli eksploatacja obiektu stanowiącego przedmiot umowy okaże się niemożliwa lub będzie ograniczona oraz karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia w przypadku cofnięcia lub zmiany pozwoleń określonych w umowie i uzyskanych przez Pekabex Bet S.A. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia. Zgodnie z Umową, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Okres gwarancji jakości wynosi 5 lat na roboty budowlane od chwili odbioru Przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie złożona w wysokości 2.495.000,00 zł (co najmniej odpowiadającej równowartości 10% wynagrodzenia) na cały okres realizacji przedmiotu umowy. W dniu odbioru przedmiotu umowy Pekabex Bet S.A. zobowiązany jest przedłożyć zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi w wysokości 5% wynagrodzenia tj. 1.247.500,00 zł z okresem ważności wynoszącym 10 lat od dnia odebrania Przedmiotu umowy. Wysokości gwarancji ulegnie zmniejszeniu po upływie 5 lat do kwoty 147.069,40 zł.

Zapłata wynagrodzenia wraz z ustawowym podatkiem Vat nastąpi w terminie 30 dni po przedłożeniu oryginału faktury częściowej lub końcowej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekroczy 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta, oraz będzie miała spodziewany pozytywny wpływ na sytuację finansową Wykonawcy i co za tym idzie, całej grupy kapitałowej Emitenta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-07-09Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu
2019-07-09Przemysław BorekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »