PEKABEX (PBX): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. - raport 25

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. ("Pekabex”) - spółka w 100% zależna od Emitenta zawarła z Prologis Poland XLIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ("Zamawiający”) umowę o wzniesienie budynku magazynowego dla potrzeb przechowywania i dystrybucji towarów, systemu dróg i placów, jak również zapewnienie infrastruktury technicznej w ramach inwestycji o nazwie "Centrum Dystrybucji DC1 w Prologis Park Poznań III” ("Umowa”). Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31 października 2018 roku.

Reklama

Wynagrodzenie ryczałtowe należne Pekabex za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 7.138.360,00 euro (słownie: siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt euro) netto plus należny podatek VAT. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od dnia dostarczenia danej faktury.

Umowa przewiduje karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto. Nadto, Umowa przyznaje Zamawiającemu prawo do dochodzenia kary umownej w wysokości 100 000,00 euro w przypadku, gdy rzeczywisty wymiar powierzchni hali będzie o ponad 2% mniejszy w porównaniu ze specyfikacją określoną w Wymogach Inwestora (i Pozwoleniu na Budowę) i kary umownej w wysokości 100 000,00 euro jeśli Certyfikat BREEAM poziom GOOD nie będzie dostarczony w okresie do 8 miesięcy po terminie Odbioru i uzyskania nieprawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie. Strony wprowadziły limit kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Zgodnie z Umową, Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Zgodnie z treścią Umowy, Pekabex jest zobowiązany do dostarczenia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia dobrego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej na kwotę równą 10% wartości wynagrodzenia umownego netto z terminem ważności na cały okres realizacji inwestycji. Ponadto Zamawiający uprawniony jest zatrzymać 5% każdej kwoty zafakturowanej przez Pekabex, na poczet kaucji zabezpieczającej, którą zwróci po usunięciu przez Pekabex wad wskazanych w Wykazie Usterek oraz po przedłożeniu bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej usunięcia wad i usterek. Pekabex zobowiązany jest do dostarczenia na rzecz Zamawiającego gwarancji bankowej usunięcia wad i usterek na kwotę stanowiącą 5% wartości wynagrodzenia umownego netto z terminem ważności na okres pierwszych pięciu lat gwarancji jakości i rękojmi oraz na kwotę 42.123,00 euro na okres kolejnych pięciu lat gwarancji jakości i rękojmi. Pekabex udziela gwarancji jakości i rękojmi na poszczególne zakresy robót objętych Umową przy czym najdłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 10 lat.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-23Robert JędrzejowskiPrezes Zarządu
2018-05-23Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »