PEKABEX (PBX): Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. - raport 49

Raport bieżący nr 49/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zawarciu przez spółkę Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta) ze spółką Prologis Poland LVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. ("Inwestor”) umowy o roboty budowlane, której przedmiotem jest wzniesienie budynku magazynowego na potrzeby przechowywania i dystrybucji towarów, systemu dróg i placów jak również zapewnienie infrastruktury technicznej w ramach inwestycji o nazwie "Centrum Dystrybucji 2B w Prologis Park Wrocław V” ("Umowa”). Umowa została zawarta w toku normalnej działalności operacyjnej.

Reklama

Wynagrodzenie należne Pekabex Bet S.A. za realizację przedmiotu Umowy zostało określone przez strony w euro i wynosi ok. 3% przychodów grupy kapitałowej Emitenta za 2018 rok (według kursu EUR/PLN z dnia dzisiejszego). Do wynagrodzenia Pekabex Bet S.A. należy doliczyć VAT w odpowiedniej wysokości, zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi w dniu wystawienia przez Pekabex Bet S.A faktury. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od daty doręczenia Inwestorowi prawidłowej faktury. Przedmiot Umowy zostanie ukończony w terminie do dnia 01.02.2020 r., przy czym wcześniejsze udostępnienie zostanie dokonanie do dnia 02.01.2020 r.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za każdy dzień zwłoki w stosunku do daty ukończenia, Pekabex Bet S.A. zapłaci Inwestorowi karę umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia. Nadto, za osiągnięcie wcześniejszego udostępnienia przez Pekabex Bet S.A. po umówionej dacie Inwestor będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 EUR za każdy dzień opóźnienia. Dodatkowo Umowa przyznaje Inwestorowi prawo do dochodzenia kary umownej w wysokości 100.000,00 EUR w przypadku gdy rzeczywisty wymiar powierzchni hali będzie o ponad 2 % mniejszy w porównaniu ze specyfikacją określona w wymogach Inwestora (i pozwoleniu na budowę) oraz kary umownej w wysokości 100.000,00 EUR w przypadku gdy certyfikat BREEAM poziom GOOD nie będzie dostarczony w okresie do 8 miesięcy po umówionym terminie. Łączna kwota wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 10 % wynagrodzenia Pekabex Bet S.A. Inwestor jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.

Pekabex Bet S.A. udzieli Inwestorowi gwarancji jakości i rękojmi na poszczególne zakresy robót objętych Umową, przy czym najdłuższy okres gwarancji i rękojmi wynosi 10 lat.

Zgodnie z treścią Umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia na rzecz Inwestora zabezpieczenia dobrego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej na kwotę równą 10 % wynagrodzenia netto Pekabex Bet S.A z terminem ważności na cały okres realizacji Umowy, do momentu usunięcia wad oraz wykonania nieukończonych robót wskazanych w wykazie usterek. Ponadto Inwestor zatrzyma 5 % każdej kwoty zafakturowanej przez Pekabex BET S.A. na poczet kaucji zabezpieczającej, którą zwróci po usunięciu przez Pekabex BET S.A. wad wskazanych w wykazie usterek oraz po otrzymaniu bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej usunięcia wad i usterek. Pekabex jest zobowiązany do dostarczenia na rzecz Inwestora gwarancji bankowej usunięcia wad i usterek na kwotę stanowiącą 5 % wartości wynagrodzenia Pekabex Bet S.A. netto, z terminem ważności na okres 5 lat od daty odbioru oraz kolejną gwarancję bankową na kwotę 35.502,00 EUR z okresem obowiązywania na okres kolejnych 5 lat gwarancji i rękojmi.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość Umowy przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta, a także że ma spodziewany pozytywny wpływ na sytuację finansową Pekabex Bet S.A. i co za tym idzie, całej grupy kapitałowej Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-11Beata ŻaczekWiceprezes Zarządu
2019-10-11Robert JędrzejowskiPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »