Reklama

EMCINSMED (EMC): Zawarcie znaczącej umowy przez Szpital Św. Anny w Piasecznie - raport 35

Raport bieżący nr 35/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 4 marca 2011 r. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza oraz opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Reklama

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane przez Szpital Św. Anny w Piasecznie, który jak informował Emitent w raporcie bieżącym nr 20/2011 z 31.01.2011 r., został przez EMC Instytut Medyczny S.A. wniesiony aportem do nowoutworzonej spółki zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. Obecnie trwa proces rejestracji dokonanych zmian.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług w roku poprzednim (2010), Emitent informował w raportach bieżących nr 26/2010 z 09.03.2010 r., 27/2010 z 15.03.2010 r., 43/2010 z 27.05.2010 r., 65/2010 z 30.08.2010 r., 68/2010 z 06.09.2010 r., 69/2010 z 15.09.2010 r. oraz 88/2010 z 31.12.2010 r.

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne nr 07R-1-01262-03-01-2011-2013/11 (07-06-03095-11-09/06) z dnia 26 stycznia 2011 roku.

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie (Oddział Funduszu).

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wynosi maksymalnie 18 538 788,00 złotych.

Emitent zobowiązał się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.

W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wynosi 20 608 856,90 zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Piotr Gerber - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »