COMPERIA (CPL): Zawarcie znaczącej umowy ramowej o współpracy oraz zlecenia - raport 3

Raport bieżący nr 3/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comperia.pl S.A. ("Emitent’’) informuje, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm.), o zawarciu przez Emitenta w dniu 9 marca 2015 r. umowy ramowej o współpracy w zakresie promocji produktów bankowych oferowanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”), której przedmiotem jest określenie zasad świadczenia przez Emitenta na rzecz Banku usług marketingowych ("Usługi”).

Reklama

Zgodnie z Umową, Usługi będą wykonywane na podstawie poszczególnych zleceń wystawianych każdorazowo przez Bank w sposób i na warunkach określonych w Umowie. Składane przez Bank zlecenie będzie zobowiązywać Emitenta w szczególności do prezentowania za pośrednictwem serwisów (witryn) internetowych prowadzonych przez Emitenta lub jego partnerów, odpowiednich treści (form) reklamowych dotyczących promowania usług i produktów Banku, na zasadach określonych w zleceniu.

Za wykonane Usługi Bank będzie wypłacał Emitentowi wynagrodzenie płatne w złotych i obliczone na zasadach określonych każdorazowo w udzielonym zleceniu (w szczególności w oparciu o liczbę kliknięć w odpowiedni link w serwisie internetowym, powodujących przekierowanie użytkowników z serwisu internetowego na elektroniczny formularz kontaktowy, udostępniony użytkownikom na serwerze Banku). Podstawą obliczenia wynagrodzenia za wykonanie Usług wskazanych w zrealizowanym przez Emitenta zleceniu będzie przekazywany przez Bank w formie elektronicznej stosowny raport, zawierający zestawienie liczby poprawnie zrealizowanych zadań.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Umowa może zostać rozwiązana przez Bank ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie rażącego naruszenia jej postanowień przez Emitenta.

Wraz z zawarciem Umowy doszło w dniu 9 marca 2015 r. do udzielenia Emitentowi zlecenia na świadczenie na rzecz Banku Usług polegających na promocji - w ramach kampanii reklamowej - oferowanego przez Bank produktu bankowego w postaci konta osobistego ("Zlecenie”). Wynagrodzenie należne Emitentowi za usługi wykonane w ramach Zlecenia będzie płatne do 20 maja 2015 r., a jego wysokość zostanie ostatecznie określona w oparciu o rozliczenie dokonane z uwzględnieniem liczby nowopozyskanych przez Bank klientów, którzy w wyniku udziału w ww. kampanii podpiszą umowę z Bankiem na prowadzenie konta osobistego. Szacowana wysokość wynagrodzenia za usługi objęte Zleceniem wynosi 2.093.500 złotych netto (plus VAT).

Pozostałe warunki Umowy oraz Zlecenia nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów w branży, w której działa Emitent. Umowa ani Zlecenie nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych. Umowa oraz Zlecenie nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Umowa oraz Zlecenie są w kolejności trzecią i czwartą umową zawieraną przez Emitenta z Bankiem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Poprzednio zawarte dwie umowy zlecenia dotyczące usług promocji produktów bankowych opiewały łącznie na kwotę 103.450 złotych netto, a z uwzględnieniem szacowanej wartości Zlecenia wartość tych umów osiąga 2.196.950 złotych netto. Oceniając perspektywy dalszej współpracy z Bankiem, Emitent szacuje, że w okresie pierwszych 5 lat obowiązywania Umowy wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji zleceń na rzecz Banku może przekroczyć kwotę 3.000.000 złotych netto.

Podstawą uznania Umowy za umowę znaczącą jest szacowana wartość Umowy, która przekracza próg 10% kapitałów własnych Emitenta.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-03-09Bartosz MichałekPrezes Zarządu
2015-03-09Karol WilczkoWiceprezes Zarządzu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »