Reklama

IALBGR (IAG): Zawarcie znaczącej umowy sprzedaży akcji spółki zależnej od Emitenta - raport 41

Raport bieżący nr 41/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 29 września 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy: (i) VERSALIS EQUITY S.A., z siedzibą w Warszawie, jako Kupującym oraz (ii) Emitentem jako Sprzedającym oraz (iii) Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie – spółką zależną od Emitenta ("Spółka”) ("Umowa”).

Przedmiotem Umowy jest: (i) sprzedaż Kupującemu przez Emitenta 999.999 akcji serii A ("Akcje”) oraz (ii) zobowiązanie Spółki do nabycia w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy 808.238 pozostałych akcji posiadanych przez Emitenta celem dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem. Po dokonaniu sprzedaży i zbycia w celu umorzenia Emitent pozostanie właścicielem 1 akcji w kapitale zakładowym Spółki ("Ostatnia Akcja”).

Reklama

I. Szacunkowa wartość Umowy

Szacunkowa całościowa wartość Umowy tj. łączna wartość świadczeń przysługujących Emitentowi z tytułu Umowy zgodnie z pkt II wynosi nie więcej niż 17.699.997,39 zł.

II. Kwota płatna na rzecz Emitenta i cena za akcje umarzane

Maksymalna wartość świadczenia spełnianego na rzecz Emitenta przez Kupującego wskazana w Umowie wynosi nie więcej niż 11.609.997,39 zł ("Cena”), przy czym cena sprzedaży Akcji wynosi 22,5% Ceny i jest płatna w dacie zawarcia Umowy, natomiast pozostała cześć świadczenia Kupującego w wysokości nie więcej niż 77,5% Ceny będzie płatna w III ratach i będzie obliczana na podstawie osiągniętego przez Spółkę zysku netto wynikającego ze sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2016, 2017 i 2018. Dodatkowo zgodnie z Umową Spółka w ciągu 30 dni od dnia podpisania Umowy nabędzie od Emitenta 808.238 akcji własnych Spółki ("Akcje Umarzane”) za kwotę 6.090.000 złotych celem dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem.

III. Kary umowne

Umowa przewiduje kary umowne m.in.: (i) w wysokości 1.000.000 zł w przypadku naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej, (ii) w wysokości 200.000 zł za każdy przypadek naruszenia w zakresie ujawnienia lub wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, (iii) w wysokości 200.000 zł za każdy przypadek naruszenia w zakresie zatrudniania lub zachęcania do odejścia pracowników Spółki ze Spółki, (iv) w wysokości 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia w przypadku uchybienia terminowi zawarcia umowy sprzedaży Ostatniej Akcji w stosunku do terminu wskazanego w wezwaniu Kupującego do sprzedaży Ostatniej Akcji.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przewyższających zastrzeżone kary umowne.

IV. Pozostałe postanowienia

W przypadku gdy Emitent nie otrzyma wynagrodzenia za Akcje Umarzane w terminie wynikającym z umowy zawartej z Kupującym i Spółką dotyczącej nabycia Akcji Umorzonych, z jakiegokolwiek powodu, Emitent wezwie Kupującego i Spółki do ich wykonania udzielając im dodatkowego 21 dniowego terminu na ich wykonanie a po bezskutecznym upływie tego terminu uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Emitent może wykonać swoje prawo odstąpienia w czasie dowolnym do dnia [31.03.2016].

Pozostałe szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-09-30Konrad PankiewiczPrezes ZarząduKonrad Pankiewicz
2015-09-30Przemysław SorokaWiceprezes ZarząduPrzemysław Soroka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »