Reklama

RAINBOW (RBW): Zawarcie znaczącej umowy - Umowa o udzielenia gwarancji ubezpieczeniowej - raport 20

Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych... (Dz.U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) Zarząd spółki Rainbow Tours S.A. informuje niniejszym, iż w dniu dzisiejszym tj. 17 sierpnia 2012 otrzymał oryginał Umowy, zawartej w dniu 14 sierpnia 2012 roku pomiędzy Rainbow Tours S.A. (Zobowiązany), a spółką Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A. (Gwarant), dotyczącą udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej dla Rainbow Tours S.A., jako organizatora turystyki i pośrednika turystycznego, której beneficjentem jest Marszałek Województwa Łódzkiego (Beneficjent).

Reklama

1. Przedmiotem umowy jest określenie zasad udzielenia przez Gwaranta gwarancji ubezpieczeniowej w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 133 poz. 844, z późn. zm.) w zakresie:

a) pokrycia kosztów powrotu klientów biura do kraju, gdy Zobowiązany (Rainbow Tours S.A.) wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

b) pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez klientów Zobowiązanego (Rainbow Tours S.A.) w razie niewykonania przez Zobowiązanego (Rainbow Tours S.A.) zobowiązań umownych.

c) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej Umowy jej wartość w dniu podpisania wynosi 46 305 000 PLN (czterdzieści sześć milionów trzysta pięć tysięcy polskich złotych), co stanowi równowartość 10.372.984 EURO (słownie: dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery EURO 00/100), przeliczonych według kursu średniego NBP z dnia 2 stycznia 2012 roku, wynoszącego: 1 EURO = 1 euro = 4,4640 PLN, opublikowanego w tabeli nr 01/A/NBP/2012 z dnia 2 stycznia 2012 roku.

Gwarancja zabezpieczać będzie spłatę roszczeń wynikających z pkt 1 lit. a) i lit. b) i lit c) powyżej, zawartych przez Rainbow Tours S.A. w okresie od 17 września 2012 roku do 16 września 2013 roku.

W przypadku wystąpienia przez Beneficjenta Gwarancji z żądaniem wypłaty z tytułu Gwarancji, Zobowiązany, na wniosek Gwaranta zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania w terminie 3 dni od daty doręczenia wniosku Gwaranta, załączając kopię umowy, której żądanie dotyczy.

W przypadku realizacji Gwarancji przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta gwarancji, Zobowiązany zwróci Gwarantowi kwotę wypłacona na podstawie tej Gwarancji w terminie 7 dni od otrzymania od Gwaranta wezwania do zapłaty wraz z kosztami (wszelkie poniesione koszty), a w razie opóźnienia płatności dodatkowo wraz z odsetkami ustawowymi.

2. Zabezpieczeniem Umowy będzie:

a. kaucja, ustalona w wysokości rynkowej,

b. hipoteka na nieruchomościach Zobowiązanego,

c. weksel własny "in blanco".

Wartość prowizji za wystawienie niniejszej Gwarancji została ustalona na poziomie rynkowym. Niniejsza Umowa nie zawiera i nie przewiduje zapisów o karach umownych. Zarząd spółki uznał przedmiotową Umowę za umowę znaczącą na podstawie § 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych(...) (publikacja wyżej powołana).
Grzegorz Baszczyński - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »