Reklama

EMCINSMED (EMC): Zawarcie znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Raport bieżący nr 10/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 18 stycznia 2011 r. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne) i rehabilitacja lecznicza, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim (2010) Emitent informował w raportach bieżących nr 92/2010 z 24.11.2009 r., 6/2010 z 26.01.2010 r., 16/2010 z 05.02.2010 r., 29/2010 z 02.04.2010 r., 52/2010 z 23.07.2010 r., 54/2010 z 27.07.2010 r., oraz 66/2010 z 30.08.2010 r.

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako 03/01/SZP/2011 nr 08R/20352/03/01/SZP/2011 zawarta z dniem 10 stycznia 2011 roku.

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu (Oddział Funduszu).

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wynosi maksymalnie 5 277 307,00 złotych.

Emitent zobowiązał się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.

W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.

Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wynosi obecnie 8 025 350,70 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku umów na świadczenia w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne), wysokość zobowiązania dotyczy wyłącznie okresu od 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku (pół roku). W związku z planowanym dla ww. umów przejściem na rozliczenia świadczeń wg jednorodnych grup pacjentów, wysokość zobowiązania dla okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku zostanie określona w aneksach do umów.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:

Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Piotr Gerber - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »