Reklama

CNT (CNT): Zawarcie znaczącej umowy warunkowej - raport 148

Raport bieżący nr 148/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Energopol - Południe" S.A. ("Spółka") informuje o zawarciu w dniu 29 grudnia 2011 roku przez Spółkę "Energopol - Południe" S.A. występującą jako Lider Konsorcjum firm w składzie:

- "Energopol-Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu - Lider Konsorcjum,

- "Energopol - TP ELBUD" S.A. z siedzibą w Katowicach - Partner Konsorcjum,

(łącznie zwanych Generalnym Podwykonawcą), znaczącej umowy warunkowej z Syndykiem masy upadłości spółki pod firmą "MAXER" S.A. w upadłości z siedzibą w Poznaniu ("Wykonawca"). Umowa obejmuje wykonanie całości pozostałych do wykonania robót realizowanych na rzecz Skarbu Państwa - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (zwanego dalej Zamawiającym), wraz z robotami dodatkowymi i zamiennymi wraz z dostawą, zainstalowaniem i uruchomieniem urządzeń, objętym przedsięwzięciem: "Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze", o którym mowa w umowie zawartej w dniu 10 października 1997 roku pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ("Umowa Główna") oraz Aneksach do Umowy Głównej. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i ulega rozwiązaniu pod warunkiem uchylenia przez Sędziego Komisarza na podstawie art. 210 ustawy pr. upadłościowe i naprawcze, którejkolwiek z uchwał Rady Wierzycieli ,,MAXER,, S.A. w upadłości z dnia 22 grudnia 2011 roku (warunek zawieszający).

Generalny Podwykonawca rozpocznie realizację przedmiotu umowy w terminie nie później niż 28 dni od daty przekazania mu placu budowy przez Wykonawcę, a zakończy w dniu 30 grudnia 2015 r.

Szacunkowa wartość wynagrodzenia określona została na kwotę 200.000.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście milionów złotych brutto). Wartość wynagrodzenia pomniejszona zostanie o wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu Generalnego Wykonawstwa.

Generalny Podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za każdy dzień zwłoki od upływu dnia zakończenia w następującej wysokości:

- w ciągu pierwszych 30 dni kalendarzowych w wysokości 0,15% za każdy dzień

- za następne dni kalendarzowe w wysokości 0,20% za każdy dzień

od ceny określonej w Umowie Głównej oraz Aneksach do Umowy Głównej, o ile Zamawiający obciąży powyższymi karami Wykonawcę.

Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.).
Piotr Jakub Kwiatek - Wiceprezes Zarządu
Aleksander Smalcerz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »