Reklama

INSTALKRK (INK): Zawarcie znaczącej umowy warunkowej - raport 2

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że w dniu 09.02.2016 roku został zawarty ze spółką E003B7 Sp. z o.o. (dalej "Zamawiający”) z siedzibą w Raciborzu kontrakt na mocy którego konsorcjum spółek Instal Kraków S.A. oraz NAFTO Sp. z o.o. (dalej "Konsorcjum”) zobowiązuje się wykonać w ramach realizacji bloku energetycznego dostawę, przedmontaż i montaż kanałów spalin oraz kanałów powietrza; dostawę, przedmontaż i montaż reaktora SCR oraz dostawę zasobników (bunkrów) węglowych z przeznaczeniem dla bloku energetycznego.

Reklama

Planowany termin podpisania protokołu zakończenia przedmiotu kontraktu określony został na 28.02.2018 roku, natomiast szacunkowa cena kontraktu wynosi 75,9 mln zł brutto.

Zamawiający może dochodzić od Konsorcjum kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu kontraktu, opóźnienie w usunięciu wady przedmiotu kontraktu oraz rozwiązanie kontraktu z przyczyn leżących po stronie Konsorcjum. Łączny limit kar umownych zastrzeżonych w kontrakcie nie może przekroczyć 20% szacunkowej ceny kontraktu. W przypadku gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu, szkoda przekroczy wartość naliczanych z tego tytułu kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego. Maksymalna odpowiedzialność stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszego kontraktu lub odpowiedzialności deliktowej oraz odpowiedzialności z tytułu kar umownych nie będzie łącznie większa niż 100% szacunkowej ceny kontraktu. Powyższy limit nie ma zastosowania do odpowiedzialności Konsorcjum w oparciu o art. 435 i art. 436 kodeksu cywilnego.

Kontrakt wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym uzyskania przez Zamawiającego wszystkich wymaganych zgód, w szczególności zgody Gwarantów, RAFAKO oraz Inwestora.

Kontrakt ulega rozwiązaniu w razie zaistnienia warunku rozwiązującego w postaci nie przedłożenia przez Konsorcjum zabezpieczenia określonego w kontrakcie, w terminie wskazanym w kontrakcie, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo, przed upływem terminu określonego w kontrakcie, dokonać wydłużenia terminu na przedłożenie zabezpieczenia o dodatkowe 30 dni, w formie pisemnego oświadczenia. Bezskuteczny upływ dodatkowo wyznaczonego terminu skutkować będzie rozwiązaniem kontraktu. W takim przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym i drugim powyżej Zamawiającemu nie przysługuje prawo naliczenia kary umownej z tytułu rozwiązania kontraktu oraz jakichkolwiek innych roszczeń.

Kryterium uznania kontraktu za znaczący była wartość kapitałów własnych emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-10Rafał RajtarCzłonek Zarządu
2016-02-10Rafał MarkiewiczCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »