Reklama

SYGNITY (SGN): Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - raport 46

Raport bieżący nr 46/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity” lub "Wykonawca”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 7 grudnia 2015 roku znaczącej umowy (dalej jako: "Umowa”) pomiędzy Sygnity a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Zamawiający”).

Przedmiotem Umowy jest:

(i) dostarczenie wersji instalacyjnej, instalacja i uruchomienie Oprogramowania Centralnego Systemu Bankowego (dalej jako: "System CSB”) wraz z udzieleniem prawa do korzystania z tego oprogramowania, a także przeniesieniem autorskich praw majątkowych i udzielenie stosownych upoważnień w zakresie określonym w Umowie;

Reklama

(ii) dostawy (sprzedaży i udzielenia gwarancji), instalacji i uruchomienia sprzętu niezbędnego do instalacji i produkcyjnego działania Systemu CSB;

(iii) wsparcie w procesie wdrożenia Systemu CSB;

(iv) świadczenie określonych usług gwarancyjnych i serwisowych przez okres 36 miesięcy po zakończeniu trwającego 3 miesiące od uruchomienia Systemu CSB okresu stabilizacji tego systemu.

Dostarczony przez Sygnity i uruchomiony na zasadach opisanych w Umowie System CSB stanowić będzie zintegrowany system teleinformatyczny, zapewniający wsparcie prowadzonej przez Zamawiającego działalności bankowej poprzez umożliwienie współpracy z innymi systemami informatycznymi oraz zapewnienie możliwości realizacji sprawozdawczości obowiązkowej w zakresie działalności bankowej prowadzonej przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem. W skład Systemu CSB wchodzić będą oprogramowanie oraz infrastruktura.

W ramach Umowy Wykonawca złożył nieodwołalną ofertę w zakresie wsparcia usług wdrożenia oraz usług gwarancyjnych i serwisowych, a Zamawiający jest uprawniony do przyjęcia tej oferty w całości lub w części, w zależności od potrzeb w trakcie obowiązywania Umowy, przy czym oferta świadczenia usług wsparcia wdrożenia może być przyjęta również w okresie świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych (dalej jako "Prawo Opcji”).

Łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, wraz z Prawem Opcji, będzie wynosiło nie więcej niż 53.970.308,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta osiem złotych) brutto (dalej jako "Wynagrodzenie”).

Wykonawca udzielił Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości 3.238.218,48 zł, tj. 6% Wynagrodzenia.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania w okresie obowiązywania Umowy, umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawartej w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wykonawcę, o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 30.000.000,00 zł na każde i na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe.

Odpowiedzialność Wykonawcy oraz jego podwykonawców za szkody wyrządzone klientom Zamawiającego na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie została ograniczona.

Łączna wysokość wszystkich kar umownych z tytułów określonych w Umowie jest ograniczona do 100% Wynagrodzenia. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą: wartość Umowy netto przekracza 10% wartości kapitałów własnych Sygnity.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-07Janusz R. GuyPrezes Zarządu
2015-12-07Jakub LeśniewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »