Reklama

HBPOLSKA (HBP): Zawarcie znaczącej umowy z Bankiem Pekao SA na finansowanie budowy odcinka autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów

Raport bieżący nr 25/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. ("Kredytobiorca") informuje, że w dniu 06 lipca 2010 roku wspólnie ze spółkami z grupy kapitałowej PBG tj.: PBG SA oraz APRIVIA SA ("Dłużnicy solidarni") zawarł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., z siedzibą w Warszawie umowę ustalającą linię kredytową na finansowanie realizacji kontraktu "Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, na odcinku od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia" km 502+796,97 do około 537+550".

Strony ustaliły maksymalną łączną wartość limitu linii na kwotę 220 mln zł., który został podzielony na następujące limity produktów bankowych:

a) limit gwarancji wykonania kontraktu - do kwoty 44 mln zł, którego zapadalność nie może przekroczyć 2 miesięcy poza okresem budowy, w żadnym przypadku jednak nie dłużej aniżeli 31.12.2012, a po redukcji do gwarancji usunięcia wad i usterek nie może przekroczyć 13.200.000 w okresie 62 miesięcy po zakończeniu Okresu Budowy, jednak w żadnym przypadku nie dłużej aniżeli 31.12.2017;

b) limit kredytu - do kwoty 176 mln zł, w ramach oraz w ciężar którego dopuszczalne jest wydawanie gwarancji lub akredytyw w PLN lub EUR do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 40 mln zł. Wykorzystana kwota Kredytu oraz udzielonych pozostałych Gwarancji i Akredytyw nie może przekroczyć pozostałej do zapłaty części Kontraktu przypadającej na Grupę Kapitałową PBG S.A. i w żadnym przypadku nie może przekroczyć 2 miesięcy po Okresie Budowy na ostateczne rozliczenie, jednak w żadnym przypadku (w tym opcji wydłużenia) nie dłużej aniżeli 31.12.2012

Ostateczną datę spłaty kredytu ustalono na 30 czerwca 2013 roku.

Na mocy zawartej umowy Spółki będą mogły korzystać z następujących produktów bankowych :

a) długoterminowej gwarancji należytego wykonania kontraktu w wysokości 5% Kontraktu, która następnie zastąpiona zostanie gwarancją usunięcia wad i usterek w wysokości 1,5% kontraktu,

b) średnioterminowego kredytu odnawialnego w postaci kredytu w rachunku bieżącym oraz

c) krótko- i średnioterminowych gwarancji lub akredytyw związanych z realizacją kontraktu, w tym gwarancji zwrotu zaliczki.

Prawnymi zabezpieczeniami kredytu są:

a) przelewy wierzytelności;

b) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Spółek w Banku;

c) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenie solidarne;

d) przystąpienie do Kredytu oraz poręczenie przez PBG S.A. i APRIVIA S.A. wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji lub poręczenie solidarne;

e) kaucja gotówkowa na rachunku Banku na rachunku Banku ustanowiona dla pozostałych gwarancji lub akredytyw, których zapadalność z jakichkolwiek względów przekroczy okres Budowu lub kwotę pozostałą do zapłaty przez GDDKiA w ramach Kontraktu.

Umowa zawarta została na warunkach rynkowych.

HYDROBUDOWA POLSKA SA należy do grupy kapitałowej PBG.

Kryterium uznania zawartej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych HYDROBUDOWY POLSKA SA.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt. 3) rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Bartosz Basa - Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »