Reklama

SYGNITY (SGN): Zawarcie znaczącej umowy z Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. - raport 48

Raport bieżący nr 48/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Sygnity” lub "Dostawca”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 22 grudnia 2015 roku znaczącej umowy (dalej jako: "Umowa”) pomiędzy Sygnity a spółką pod firmą Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: "Zamawiający”), będącą jednostką należącą do Grupy Kapitałowej spółki pod firmą Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: "Energa”).

Reklama

Przedmiotem Umowy jest dostarczenie przez Sygnity na rzecz Zamawiającego oprogramowania wraz z licencjami do oprogramowania oraz prawem do jego aktualizacji.

Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Sygnity otrzyma wynagrodzenie brutto w łącznej wysokości 5.477.973,36 EUR (dalej jako: "Wynagrodzenie”), co wynosi 23.232.632,82 zł według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej waluty na dzień zawarcia Umowy. Wynagrodzenie będzie płatne z góry za rok, w trzech równych częściach, przy czym ostatnia część Wynagrodzenia będzie płatna po upływie 2 lat od zawarcia Umowy, tj. w dniu 22 grudnia 2017 roku. Wynagrodzenie płatne będzie w złotych polskich, zaś odpowiednie przeliczenie walut dokonane zostanie na podstawie średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu roboczym poprzedzającym wystawienie każdej z faktur.

Strony zastrzegły obowiązek zapłaty przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego kar umownych z tytułu wystąpienia określonych przez strony zdarzeń wpływających na wykonanie przedmiotu Umowy lub naruszenie zobowiązania do zachowania poufności przewidzianego w Umowie. Łączna wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych może przekroczyć równowartość 10% Wynagrodzenia, zaś ich ostateczna wysokość uzależniona jest od liczby zaistniałych zdarzeń określonych w Umowie lub czasu ich trwania. Jednocześnie Zamawiający zastrzegł prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Wartość brutto umów zawartych przez Sygnity z Zamawiającym i podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Energa w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy wraz z wartością brutto Umowy przekroczyła łącznie 10% kapitałów własnych Sygnity i wynosi 30.345.722,82 PLN. Spośród umów zawartych dotychczas z Zamawiającym, Umowa o której mowa w niniejszym raporcie jest umową o najwyższej wartości.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-22Janusz R. GuyPrezes Zarządu
2015-12-22Roman DurkaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »