Reklama

IZOSTAL (IZS): Zawarcie znaczącej umowy z Ferrum S.A. - raport 48

Raport bieżący nr 48/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 04 października 2011 roku Spółka zawarła z firmą Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach (Ferrum) dwie umowy na zakup przez Izostal S.A. rur stalowych czarnych i rur stalowych w izolacji, oraz dwie umowy na dostawę przez Spółkę rur stalowych izolowanych i malowanych wewnętrznie.

Łączna wartość zawartych w dniu 04 października 2011 roku umów pomiędzy Izostal S.A. a Ferrum S.A. wynosi ok. 24,7 mln EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umów stanowi ok. 108,7 mln PLN. Na kwotę tę składa się ok. 13,6 mln EUR po stronie sprzedaży przez Izostal S.A. (co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umów stanowi ok. 59,8 mln PLN).

Reklama

Umową o największej wartości jest umowa na dostawę przez Izostal S.A. (Dostawca) na rzecz Ferrum S.A. (Kupujący) izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych o wartości netto ok. 7,3 mln EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umowy stanowi ok. 32,1 mln PLN (Umowa).

Termin realizacji Umowy przypada na okres od października 2011 do lutego 2012 r.

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, strony ustanowiły kary umowne płatne w wysokości i z tytułów j.n., przy czym wszelkie kary i/lub ich ograniczenia wyrażone w % naliczane są w stosunku do ceny netto:

a) Dostawca zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminów realizacji w wysokości 0,1 % wartości netto Umowy za każdy pełny dzień zwłoki,

b) Dostawca zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 25% wartości umowy,

c) Dostawca zapłaci Kupującemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 0,06% wartości Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady,

d) Kupujący zapłaci Spółce karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego w wysokości 25% wartości umowy.

Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Powyższe zapisy nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Strony ustaliły, że rozliczenia z tytułu umów z dnia 04 października 2011 roku dokonywane będą w EUR.

Każda z w/w umów jest umową znaczącą i przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Łączna wartość transakcji pomiędzy Spółką a Ferrum, liczona od dnia 05 lipca 2011 roku (raport bieżący nr 41/2011) wynosi ok. 118,8 mln PLN.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Marek Mazurek - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
Jacek Podwiński - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy

Dowiedz się więcej na temat: Izostal SA | Emitent | Ferrum SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »