Reklama

IZOSTAL (IZS): Zawarcie znaczącej umowy z Ferrum S.A. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26 stycznia 2016 roku Izostal S.A. zawarł kolejne umowy handlowe z firmą Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach. W wyniku zawartych transakcji łączna wartość umów kupna/sprzedaży zawartych przez Izostal S.A. z firmą Ferrum S.A. od dnia 29 lipca 2015 roku (raport bieżący nr 18/2015) przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki i wyniosła 39.629 tys. PLN (netto).

Reklama

W omawianym okresie umową o największej wartości jest zawarta w dniu 26 stycznia 2016 roku transakcja zakupu przez Izostal S.A. (Zamawiający) rur stalowych spiralnie spawanych zawarta z firmą Ferrum S.A. (Wykonawca) o wartości całkowitej 2 934 tys. EUR, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień podpisania umowy stanowi 13 121 tys. PLN (netto).

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca dostarczy całą partię rur w terminie najpóźniej do 15 czerwca 2016 roku. Na dostarczone produkty Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy.

Zawarta umowa zawiera następujące zapisy dotyczące kar umownych:

Umowa przewiduje możliwość naliczenia kar umownych z tytułu dziennych opóźnień w jej realizacji jak również w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Łączna wartość kar umownych została ograniczona do wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto określonego w umowie.

Zamawiający ma prawo zatrzymać odpowiednią część należnego Wykonawcy wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia kar umownych należnych Zamawiającemu. Zamawiający może zwrócić zatrzymaną część wynagrodzenia po przedstawieniu przez Wykonawcę gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej zapłaty kar umownych o treści wcześniej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo potrącać naliczone kary umowne z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub gdy przyczyna szkody nie jest uwzględniona w zapisie o karach umownych, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

Pozostałe warunki transakcji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Zawarte w wyżej wymienionym okresie transakcje z firmą Ferrum S.A. spełniają kryterium znaczącej umowy, ponieważ łączna ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-26Marek Mazurek Prezes Zarządu
2016-01-26Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »