Reklama

MIRBUD (MRB): Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem.

Raport bieżący nr 41/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

: Zarząd MIRBUD S.A.( dalej jako "Emitent"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 40/2010 z dnia 01.06.2010r., działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zawarciu w dniu 31.05.2010r z Inwestorem - spółką ATM STUDIO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "ATM STUDIO") znaczącej umowy na wybudowanie obiektu budowlanego przeznaczonego na studia filmowo-telewizyjne, w tym hale zdjęciowe wraz z częścią techniczną, biurową, socjalną i magazynową, parkingiem oraz trasami dojazdowymi i terenami zielonymi.

Wartość zawartej umowy to kwota 45.140.000,00 złotych brutto.

Ostateczny termin odbioru końcowego całości przedmiotu umowy, w tym uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie obiektu, dokonany zostanie w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia prac adaptacyjnych realizowanych w oparciu o wymagane zgody i pozwolenia administracyjne uzyskane przez ATM STUDIO po dniu 1 lipca 2011 roku.

ATM STUDIO może obciążyć Emitenta w przypadku rozwiązania umowy przez ATM STUDIO z przyczyn leżących po stronie Emitenta, karą umowną w wysokości 20% wynagrodzenia, przy czym w przypadku odbioru po wykonaniu prac adaptacyjnych i uzyskaniu prawomocnej decyzji umożliwiającej korzystanie z części obiektu objętej pracami adaptacyjnymi kara umowna wyniesie 5% wynagrodzenia.

W przypadku, gdy Emitent zobowiązany jest do zapłaty kar umownych na podstawie więcej niż jednej z przesłanek przewidzianych w umowie, ATM STUDIO może naliczyć wszystkie te kary łącznie. Kary umowne zastrzeżone w umowie nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia umowy, w tym wysokości kar za opóźnienie w realizacji umowy oraz przyczyny rozwiązania umowy przez każdą ze stron nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania zawartej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
HALINA MIRGOS - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Mirbud SA | studio | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »