Reklama

MIRBUD (MRB): Zawarcie znaczącej umowy z Inwestorem

Raport bieżący nr 13/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2011r. z dnia 18.02.2011r., Zarząd MIRBUD S.A. (dalej "Emitent") , działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 28.02.2011r. została zawarta z Inwestorem - spółką pod firmą Międzynarodowe Targi Lubelskie S.A. z/s w Lublinie (dalej "Zamawiającym") umowę na budowę hali wystawienniczo - targowej w Lublinie, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (dalej "Umowa").

Wartość Umowy: 45.051.210 zł brutto.

Strony Umowy ustaliły, że zakończenie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi w terminie najpóźniej do dnia 15.03.2012r.

Zgodnie z Umową Emitent zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę:

a) w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,2 % wartości Umowy za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wartości wadliwego elementu za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Emitent w wysokości 5 % wartości Umowy. Emitent ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody będące wynikiem nieprawidłowego prowadzenia robót.

Każda ze stron może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Podstawą uznania Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Halina Mirgos - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »