Reklama

PRIMETECH (PTH): Zawarcie znaczącej umowy z KGHM Polska Miedź S.A. - raport 79

Raport bieżący nr 79/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację na podstawie której stwierdza, że podmioty zależne Emitenta, w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 r. zawarły z KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie i jego podmiotami zależnymi szereg umów, których przedmiot ma łączną wartość przekraczającą 10% wartości kapitału własnego Emitenta (według stanu z ostatniego opublikowanego przez Emitenta raportu kwartalnego QSr-3 w dniu 14 listopada 2013 roku). Kapitał własny Emitenta będący podstawą kryterium wynosi 1.429.024 tys. zł.

Reklama

Łączna wartość umów zawartych z KGHM Polska Miedź S.A. i jego podmiotami zależnymi, o których Emitent powziął informacje, w okresie od 29 kwietnia 2013r. do 29 listopada 2013r. wynosi 146.715.831,01 zł. Stosownie do § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r.,Nr 33, poz. 259 ze zmianami), spełnione zostały kryteria zawarcia znaczącej umowy.

Umową o największej wartości spośród zawartych w ww. okresie jest umowa ramowa datowana na 30.10.2013r., otrzymana w dniu 21.11.2013 r., której stronami są :

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Rudna" (Zamawiający) oraz Konsorcjum w skład którego wchodą jednostki zależne Emitenta tj. : KOPEX Machinery S.A. z siedzibą w Zabrzu i KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu (Wykonawca).

Przedmiotem ww. umowy ramowej jest określenie między Stronami warunków udzielania i realizacji "zamówień wykonawczych", na wykonanie robót w zakresie zabudowy przenośników taśmowych w Oddziale Zakłady Górnicze "Rudna" (roboty pod ziemią), jakich Zamawiający może udzielić Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.

Ogólna łączna wartość umów wykonawczych może wynieść maksymalnie 73.000.000,00 zł netto + VAT.

Umowa ramowa obowiązuje do 31.12.2017 r.

Postanowienia o karach umownych zawarte w Umowie (wg. kryteriów RMF):

1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania ww. Umowy lub umowy wykonawczej stronom będzie przysługiwało prawo stosowania następujacych kar umownych:

1.1. Zamawiający może naliczy Wykonawcy kary umowne za:

a) odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości netto Umowy;

b) odstąpienie od umowy wykonawczej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w umowie wykonawczej.

1.2. Wykonawca może naliczy Zamawiającemu kary umowne za:

a) odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości netto Umowy;

b) odstąpienie od umowy wykonawczej przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w umowie wykonawczej.

Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Jeżeli szkoda spowodowana jest innymi przyczynami niż określone powyżej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-11-29 Andrzej Meder Członek Zarządu
2013-11-29 Joanna Węgrzyn Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »