Reklama

BNPPL (BNP PARIBAS BANK): Zawarcie znaczącej umowy z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem - raport 22

Raport bieżący nr 22/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

NINIEJSZY RAPORT NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII.

Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Bank”) informuje o podpisaniu w dniu 15 lipca 2013 roku z klientem niebędącym podmiotem powiązanym z Bankiem ("Klient”) aneksu z dnia 11 lipca 2013 roku do umowy wielocelowej linii kredytowej ("Aneks”), którego przedmiotem jest podwyższenie, w okresie od dnia spełnienia warunków określonych w Aneksie do dnia 1 grudnia 2013 roku, limitu kredytowego z 42 milionów euro do 47 milionów euro, co stanowi równowartość około 202 milionów złotych, według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 lipca 2013 roku. Zgodnie z Aneksem, w okresie od dnia 2 grudnia 2013 roku do końca bieżącego okresu udostępniania kredytu, tj. do dnia 11 stycznia 2014 roku, powyższy limit kredytowy zostanie obniżony do 20 milionów euro. Zgodnie z Aneksem, okres kredytowania trwa do dnia 22 czerwca 2015 roku.

Reklama

Na podstawie Aneksu Bank udziela Klientowi kredytu w rachunku bieżącym, udostępnia Klientowi linię gwarancji bankowych oraz udostępnia Klientowi linię akredytyw.

Środki oraz linie gwarancji i akredytyw udostępnione Klientowi w ramach Aneksu są udostępniane w związku z jego bieżącą działalnością. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę, linie gwarancji udostępniane są Klientowi w zamian za prowizję, natomiast linie akredytyw na zasadach określonych w Taryfie prowizji i opłat dla przedsiębiorstw. Warunki kredytowania oraz udostępniania gwarancji oraz akredytyw określone w Aneksie nie odbiegają od warunków rynkowych.

Aneks spełnia kryterium znaczącej umowy, ponieważ wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Banku.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3, §9 oraz §78 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych, ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Spółka”). Prospekt emisyjny ("Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem http://www.dmbh.pl. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.

Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy raport jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tj. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie”) i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym może zostać przekazany w sposób legalny zgodnie z art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-16Frederic Amoudruprezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »