WIKANA (WIK): Zawarcie znaczącej umowy z NORDON Sp. z o. o. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 29 stycznia 2014 roku spółka zależna Emitenta, Wikana Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Omega S.K.A. (Zamawiający) zawarła ze spółką NORDON Sp. z o. o. (Wykonawca, NORDON) umowę o kompleksowe wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji kolejnego etapu projektu pod nazwą Miasteczko Wikana w Lublinie (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu położonego w Lublinie budynku mieszkalnego wielorodzinnego B12, o powierzchni użytkowej mieszkań i lokali 3.875,55 metrów kwadratowych, z garażo-parkingiem podziemnym i lokalami usługowymi w kondygnacji parteru wraz z instalacjami wewnętrznymi: zimnej i ciepłej wody, wody na cele p.poż., kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o., gazowej, wentylacji mieszkań i garażu, technologii kotłowni, solarną i elektryczną; instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej; pochylnią do garażu podziemnego, altaną śmietnikową, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wskazanego powyżej budynku. Prace wykonane zostaną według projektu budowalno-wykonawczego, standardami materiałowymi, dokumentacją techniczną oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, które wskazane zostaną przez Zamawiającego.

Reklama

W Umowie wskazano terminy m.in. rozpoczęcia i zakończenia robót w zakresie wskazanym poniżej:

- rozpoczęcie robót określono na dzień 30 stycznia 2014 roku,

- zakończenie całego zadania zleconego Umową określono na dzień 30 kwietnia 2015 r.

W przypadkach opisanych w Umowie, m.in. w sytuacji działania siły wyższej lub sił natury, których Emitent nie mógł przewidzieć lub przeciwdziałać, możliwa jest zmiana terminu zakończenia robót.

Wartość przedmiotu Umowy wynosi 10 450 000,00 zł netto (Wynagrodzenie). Rozliczenie częściowe między stronami następować będzie z uwzględnieniem zasad uruchamiania środków z rachunku bankowego, po dokonaniu zgodności oceny stanu zaawansowania inwestycji w stosunku do harmonogramu realizacji Umowy, zbieżnego z harmonogramem realizacji zadania inwestycyjnego z umowy kredytowej. Rozliczenie realizowane będzie na podstawie faktur wystawianych po ustaleniu stopnia zaawansowania robót i spełnieniu ustalonych w Umowie warunków w zakresie rozliczenia tempa robót i stanu zobowiązań wobec podwykonawców.

Suma faktur częściowych nie może być wyższa niż 95% Wynagrodzenia. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół końcowego odbioru robót i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary m.in. z tytułu zwłoki w zakończeniu przedmiotu Umowy oraz z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub/i gwarancji;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w przypadku opóźnienia odbioru końcowego przedmiotu Umowy;

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, strona która dała podstawę do odstąpienia od Umowy zapłaci drugiej stronie (stronie odstępującej) karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia;

- za każdy dzień zwłoki w płatności faktur przekraczający określony w Umowie termin zapłaty za wykonane roboty, Wykonawca ma prawo dochodzić od Zamawiającego odsetki w ustawowej wysokości, na warunkach określonych w umowie.

Kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, o ile spełnione zostały w tym zakresie przesłanki ich naliczania. Zgodnie z postanowieniami Umowy, kary umowne ze wszystkich tytułów nie mogą przekraczać 10% Wynagrodzenia.

Na wykonane prace, Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu obioru przedmiotu Umowy. Na zainstalowane urządzenia i wyposażenie budynku Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji odpowiadającej gwarancji udzielonej przez producenta.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od powszechnie stosowanych

dla tego typu umów, jak również nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-29Sławomir HorbaczewskiPrezes Zarządu
2014-01-29Sylwester BogackiWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »