Reklama

ENAP (ENP): Zawarcie znaczącej umowy z Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Sp. z o.o. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 08.10.2015r. została podpisana umowa

z Przedsiębiorstwem Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. ks. bpa H. Bednorza 19. Przedmiotem umowy będzie realizacja zadania pn. "Modernizacja rozdzielni 110 kV wraz z budową rozdzielni 20 kV w SE 110/20 kV Miasteczko”.

Ustalono następujące terminy wykonania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

Reklama

ETAP I – do 31.10.2015 r.

ETAP II – do 30.04.2016 r.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 2 220 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych) netto. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych przekraczających 10% wartości umowy:

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto.

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Inwestora i Zamawiającego:

a) zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Zamawiającego lub Inwestora za naruszenie zakazu kara 10% wynagrodzenia umownego netto.

b) korzystać ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Inwestora, za wyjątkiem mienia przekazanego lub udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy za naruszenie zakazu kara 10% wynagrodzenia umownego netto.

Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy kar umownych przekraczających 10% wartości umowy:

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto.

2. W przypadku gdy Zamawiający bez pisemnej zgody Wykonawcy będzie zatrudniać lub w inny sposób korzystać płatnie lub nieodpłatnie z usług osób będących pracownikami Wykonawcy za naruszenie zakazu kara 10% wynagrodzenia umownego netto.

Łączna wartość kar umownych należnych jednej Stronie nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych strat, każda ze Stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych z wyłączeniem roszczeń o utracone korzyści.

Jako kryterium umowy znaczącej Spółka przyjmuje 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

(Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-08Tomasz MichalikPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »