Reklama

WOLAINFO (WIN): Zawarcie znaczącej umowy z PTC Sp. z o.o. - raport 54

Raport bieżący nr 54/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wola Info S.A. informuje, iż w dniu 30 września 2010 Spółka podpisała porozumienie do umowy z PTC sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (o której informowała w raporcie bieżącym nr 63/2008) rozszerzający zakres prac o dostawę dodatkowego sprzętu, oprogramowania, dodatkowe usługi wdrożeniowe i serwisowe.

Wartość dodatkowych prac objętych porozumieniem wynosi 3 637 817 złotych netto.

Termin wykonania umowy:

Reklama

1) w zakresie dostawy sprzętu i oprogramowania oraz usług wdrożenia 15 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2) w zakresie usług serwisowych systemu 12 miesięcy, z zastrzeżeniem iż PTC ma prawo do wypowiedzenia umowy z trzy miesięcznym wyprzedzeniem przed upływem końca rocznego okresu świadczenia tych usług.

Zgodnie z zapisami ww. porozumienia PTC jest uprawnione do naliczenia następujących kar umownych:

- 0,1% wynagrodzenia za wdrożenie i usługi za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z winy Wola Info, liczony od terminu określonego w harmonogramie jako dzień zakończenia testu akceptacyjnego, nie więcej jednak niż 30% (słownie: trzydzieści procent) tego wynagrodzenia,

- 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procenta) miesięcznego wynagrodzenia Wola Info z tytułu świadczenia usług utrzymania oraz usług administracji za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki, w usunięciu problemów kategorii 1 lub 2 w terminie określonym w umowie, nie więcej jednak niż 30 % (słownie: trzydzieści procent) miesięcznego wynagrodzenia za świadczenie tych usług.

Roszczenia za szkody spowodowane przez Wola Info na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, inne niż szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa, lekkomyślności bądź umyślnego działania Wola Info nie będą przekraczać wartości netto Przedmiotu Umowy.

Odpowiedzialność Stron z tytułu utraconych korzyści zostaje wyłączona.

Dla wartości kar umownych oraz limitu odpowiedzialności zastosowanie ma wynagrodzenie określone w porozumieniu do umowy .

W pozostałym zakresie porozumienie nie zawiera zapisów odbiegających od stosowanych w tego typu umowach.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość porozumienia przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Wola Info S.A.
Jacques Record - Prezes Zarządu Spółki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »