Reklama

ENAP (ENP): Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 16.09.2014r. została podpisana umowa z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach na realizację zadania "Budowa SE 110kV Zabrze, SE 110/20/6kV Płaskowicka” (PSP: I-99/SR/13512- SE Zabrze; I-99/SI/60201- SE Płaskowicka)

obejmujące:

1) Wybudowanie SE 110kV Zabrze.

2) Wybudowanie SE 110/20/6kV Płaskowicka

3) Wybudowanie wyprowadzeń liniowych zgodnie z dokumentacją projektową.

Reklama

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo- finansowym w terminie nie dłuższym niż do 20.11.2016r. Wartość przedmiotu umowy wynosi 24.470.000,00 netto (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych netto). Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i podpisanych przez przedstawicieli Stron protokołów odbioru finansowego na poszczególne etapy prac. Spółka Energoaparatura S.A. wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, co stanowi 10% wynagrodzenia całkowitego w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Umowa przewiduje zapłatę kar umownych w wysokości określonej w § 9 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. i dotyczy:

1) W razie zakupu materiałów w celu realizacji przedmiotowej umowy innych niż wskazane w załączniku do umowy. Kara wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2) W razie zatrudniania bez pisemnej zgody osób będących pracownikami Zamawiającego. Kara wynosi 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3) W razie zatrudnienia bez pisemnej zgody Podwykonawców, kara wynosi 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4) W razie odstąpienia którejkolwiek ze Stron od Umowy w całości lub części bez uzasadnionej przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto.

Jako kryterium umowy znaczącej Spółka przyjmuje 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

(Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-16Tomasz MichalikPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »