Reklama

ENAP (ENP): Zawarcie znaczącej umowy z Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Częstochowie - raport 14

Raport bieżący nr 14/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 09.07.2015r. została podpisana umowa z Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Częstochowie.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac z zakresu: zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie nowej napowietrznej rozdzielni 110kV oraz demontaż istniejącej rozdzielni 110 kV w SE 110/15 kV Cykarzew.

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz harmonogramem realizacji robót w terminie nie dłuższym niż do 30.06.2016r.

Reklama

Wartość przedmiotu umowy wynosi 6 100 000 netto (słownie: sześć milionów sto tysięcy złotych netto). Wynagrodzenie płatne będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na podstawie podpisanych przez przedstawicieli Stron protokołów odbioru wykonanych robót na poszczególne etapy prac.

Spółka Energoaparatura S.A. wniosła zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia całkowitego w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Umowa przewiduje zapłatę kar umownych:

1. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –w wysokości 10 % całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie postanowień Załącznika nr 6 do Umowy.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku poufności –w wysokości 10 % całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie postanowień Załącznika nr 6 do Umowy, za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku.

Zapłata kar nie wyłącza prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Jako kryterium umowy znaczącej Spółka przyjmuje 10% wartości kapitałów własnych emitenta.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

(Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-09Tomasz MichalikPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »