Reklama

ASSECOPOL (ACP): Zawarcie znaczącej umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych - raport 57

Raport bieżący nr 57/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033391, przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 522-000-37-82, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego 77 565 530,00 zł ("Spółka") informuje, że w dniu 8 października 2010 roku Spółka zawarła z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Szamocka 3,5 Warszawa, NIP 521-30-17-228 ("ZUS") Umowę na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Spółkę szerokiego katalogu usług, w tym w szczególności: utrzymania usług IT dla procesów biznesowych realizowanych przez ZUS, utrzymania usług aplikacyjnych IT, utrzymania usług narzędzi wspomagających zarządzanie IT, wsparcia procesów zarządzania IT. Ponadto przedmiotem umowy jest świadczenie usług serwisowych, w tym obejmujących obsługę incydentów i usuwanie nieprawidłowości działania Kompleksowego Systemu Informatycznego oraz świadczenie usług dodatkowych wynikających z rozwoju organizacyjnego ZUS, realizowanych na podstawie osobnych zleceń.

Umowa zawarta jest na okres od 11 października 2010 r. do 10 października 2013 r. Budżet netto Umowy wynosi 403 154 918,03 zł.

W Umowie przewidziane zostały kary umowne za:

- przekroczenie terminów realizacji przedmiotu zlecenia usług dodatkowych określonych w zleceniu, w wysokości 0,6 % wartości netto zlecenia za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 40% wartości zlecenia,

- odstąpienia przez ZUS od zlecenia usług dodatkowych, z wyłącznej winy Spółki, w wysokości 30% wartości netto zlecenia usług dodatkowych,

- odstąpienia przez ZUS od Umowy, w przypadku naruszenia przez Spółkę zobowiązania do zachowania poufności, w wysokości 20% wartości budżetu brutto Umowy.

Umowa przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonych kar umownych jednakże maksymalnie do wysokości budżetu brutto Umowy .

W związku z faktem, iż w dniu 8 października 2010 r. podpisana została przez Spółkę i ZUS druga umowa w przedmiocie modyfikacji i rozbudowy oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych łączna wartość wynagrodzenia netto z tytułu realizacji umów zawartych przez Spółkę z ZUS, w ostatnich 12 miesiącach, wynosi netto 652.354.918,03 zł.

Umowy łącznie uznane zostały za znaczące z uwagi fakt, iż łączna wartość wynagrodzenia netto z tytułu realizacji tych umów spełnia kryteria umowy znaczącej, tj. przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259)
Adam Góral - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »