Reklama

IZOSTAL (IZS): Zawarcie znaczącej umowy ze spółką Stalprofil S.A. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 lutego 2011 roku podpisał umowę sprzedaży pomiędzy Izostal S.A. z siedzibą w Zawadzkiem (kupujący) a Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (sprzedający).

Przedmiotem umowy jest dostawa przez sprzedającego na rzecz Izostal S.A. rur stalowych do budowy sieci przesyłowych gazu DN 500 oraz rur osłonowych DN 700.

Łączna wartość umowy netto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi 13.864.550,00 PLN (brutto około 17.053.400 PLN)

Reklama

Dostawy rur stalowych będą realizowane przez Stalprofil S.A. na rzecz Izostal S.A. w terminie od miesiąca marca do kwietnia 2011r.

Warunki finansowe zawartej umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W umowie zawarto następujące postanowienia dotyczące kar umownych:

a) Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niedotrzymanie terminów dostawy w wysokości 0,5% wartości netto opóźnionej w dostawie partii towaru za każdy pełny roboczy dzień zwłoki. Kara umowna z tego tytułu w żadnym razie nie przekroczy 4,0% wartości umowy.

b) Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za zwłokę w odbiorze Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% ceny netto nieodebranej partii rur za każdy pełny dzień zwłoki. Kara umowna z tego tytułu w żadnym razie nie przekroczy 4,0% wartości umowy.

c) Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Sprzedającego w wysokości 25,0% ceny wynagrodzenia umownego określonego w niniejszej umowie.

d) Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 1,0% wartości netto dostawy uznanej za wadliwie wykonaną, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady. Kara umowna z tego tytułu w żadnym razie nie przekroczy 4,0% wartości umowy.

e) Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Kupującego w wysokości 25,0 % ceny wynagrodzenia umownego określonego w niniejszej umowie.

Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego - do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Powyższe zapisy nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Zawarta umowa spełnia kryterium znaczącej umowy ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Marek Mazurek - Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »