Reklama

GETINOBLE (GNB): ZAWARCIE ZNACZĄCYCH UMÓW

Raport bieżący nr 55/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 listopada 2015 r. zawarł znaczące umowy dotyczące transakcji sekurytyzacji portfela wierzytelności leasingowych. Główne umowy tworzące strukturę transakcji to:

Reklama

1. Umowa sprzedaży przez Emitenta wierzytelności leasingowych o wartości 1.900.000.287,80 złotych do GNB Leasing Plan Limited z siedzibą w Dublinie ("Spółka Specjalnego Przeznaczenia”, "SPV”) za cenę pozostającego do spłaty salda kapitałowego. Podmiotami biorącymi udział w tej umowie były również spółki Getin Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Getin Leasing Spółka Akcyjna 2 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Getin Leasing Spółka Akcyjna 3 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Transakcja ma na celu pozyskanie przez Emitenta średnioterminowego finansowania poprzez niepubliczną emisję przez Spółkę SPV obligacji o wartości 1.200.000.000,00 złotych zabezpieczonych poprzez zastaw rejestrowy na majątku SPV, w szczególności na wierzytelnościach wynikających z umów leasingowych. Na oprocentowanie emitowanych obligacji składać się będzie marża w wysokości 1,2% i WIBOR (3M).

Spółka SPV jako emitent obligacji będzie dokonywała spłaty odsetek i kapitału każdego 20 dnia miesiąca stycznia, kwietnia, lipca i października. W przypadku, gdy dzień wypłaty nie będzie dniem roboczym wypłata nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Struktura transakcji przewiduje ok. 3-letni okres rewolwingowy, w którym Emitent będzie miał prawo zbycia dalszych wierzytelności z portfela wierzytelności leasingowych, co pozwoli na wydłużenie okresu, na jaki pozyskane zostało finansowanie. Tempo spłaty obligacji uzależnione jest od faktycznego tempa spłaty wierzytelności (pass-through structure), zaś planowany termin pełnego umorzenia obligacji to 20 października 2020 roku.

Zawarta umowa reguluje dodatkowo: szereg przypadków, w których pogorszenie sytuacji Emitenta lub sprzedanego portfela zakończy wcześniej okres rewolwingowy, warunki jakie muszą spełniać umowy, aby znalazły się w sekurytyzowanym portfelu, obowiązki stron w czasie trwania umowy, sytuacje w których Emitent jest uprawniony do odkupu zwrotnego części wierzytelności lub wcześniejszego wygaszenia struktury.

Umowa nie przewiduje kar umownych i została zawarta bez zastrzeżenia warunku bądź terminu.

Umowa została uznana przez Emitenta za znaczącą ze względu na wartość przedmiotu umowy, który przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

2. Umowa pożyczki podporządkowanej o wartości 800.000.000 złotych, z początkowym wykorzystaniem na kwotę 700.000.287,80 złotych, udzielonej Spółce Specjalnego Przeznaczenia przez Emitenta.

Celem pożyczki jest sfinansowanie zakupu wierzytelności w części, w jakiej nie zostanie on sfinansowany przez emisję obligacji przez SPV. Pożyczka będzie podporządkowana w stosunku do uprzywilejowanych i zabezpieczonych obligacji. Płatność odsetek od pożyczki będzie następować w ramach płatności kaskadowych ze środków posiadanych przez SPV, zaś spłata kapitału będzie miała miejsce dopiero po pełnym umorzeniu obligacji. Pożyczka nie jest zabezpieczona.

Odsetki od pożyczki składać się będą z marży w wysokości 1,5% oraz stopy WIBOR (3M). SPV będzie wypłacać odsetki naliczone od pożyczki podporządkowanej w wyznaczonym umownie dniu, o ile istnieć będą wystarczające fundusze, po dokonaniu wszystkich płatności o wyższym priorytecie spłaty, zgodnie z umownie ustalonym porządkiem pierwszeństwa.

Umowa nie przewiduje kar umownych i została zawarta bez zastrzeżenia warunku bądź terminu.

Umowa została uznana przez Emitenta za znaczącą ze względu na wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 oraz w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-20Krzysztof RosińskiCzłonek Zarządu
2015-11-20Marcin DecCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »