Reklama

PRIMETECH (PTH): Zawarcie znaczących umów przez jednostkę zależną od Emitenta.

Raport bieżący nr 176/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) powziął informację o wpływie w dniu 30.11.2011r. do spółki

Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. z siedzibą w Rybniku (spółka zależna od Emitenta) dwóch podpisanych

umów z Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach.

Stronami przedmiotowych umów datowanych na dzień 23.11.2011r. są:Rybnicka Fabryka Maszyn "RYFAMA" S.A. z siedzibą w Rybniku jako Wykonawca oraz Kompania Węglowa S.A. w Katowicach jako Zamawiający.

Przedmiotem pierwszej umowy jest : "Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego typu Rybnik 850, produkcji RFM Ryfama S.A. dla KW S.A. Oddział KWK "Piast", a przedmiotem drugiej umowy jest : "Dostawa nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu GROT 850, produkcji RFM Ryfama S.A. dla KW S.A. Oddział KWK "Piast".

Wartość łączna ww. umów wynosi 8.012.195,12 zł netto + VAT, przy czym wartość pierwszej umowy wynosi

5.995.934,96 zł netto + VAT, a wartość drugiej umowy wynosi 2.016.260,16 zł netto + VAT.

Termin realizacji określony w obydwu ww. umowach wynosi: do 15.01.2012r.. jednak nie wcześniej niż 02.01.2012r.

Kary umowne w obu umowach wg.kryteriów RMF: każda ze stron zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę

umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za

które odpowiada druga strona. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej kary umowne, Strony

dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Kryterium uznania umów za znaczące jest przekroczenie progu 10 % kapitałów własnych Emitenta (kapitały

własne Emitenta wynoszą wg opublikowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2011 - 1.358.213 tys. zł),

wobec spełnienia przez nie łącznie kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 44) i § 2 ust.2 RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....). W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent i jednostki

zależne od Emitenta podpisali umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości

166.994 tys. PLN (wraz z aktualnymi). O ostatniej umowie z tym kontrahentem Emitent informował w raporcie

bieżącym RB Nr 172/2011 z dnia 28.11.2011 roku. Umową o największej wartości spośród zawartych w okresie

ostatnich 12 miesięcy jest umowa, o której Emitent informował w raporcie bieżącym RB Nr 155/2011 z dnia

17.10.2011 roku zawierającym również informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości określone w

§ 9 pkt 1) -7) RMF z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (....).

Podstawa prawna przekazania: § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 2 ust.2 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Joanna Parzych - Wiceprezes Zarządu
Edward Fryżlewicz - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kopex SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »