CFI (CFI): Zawarcie znaczących umów przez Spółkę zależną od Emitenta - raport 28

Raport bieżący nr 28/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki CFI HOLDING S.A. (Emitent, Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 9 czerwca 2015 roku powziął informację, że spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi w dniu 9 czerwca 2015 roku, zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę o kredyt inwestycyjny na podstawie której, udzielono Spółce zależnej od Emitenta kredyt w kwocie 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych) na okres od czerwca 2015 roku do czerwca 2020 roku.

Reklama

Przeznaczenie kredytu to refinansowanie poniesionych przez Spółkę zależną od Emitenta nakładów inwestycyjnych na zakup nieruchomości stanowiących własność Spółki, jak również na remont i adaptacje nieruchomości stanowiących własność Central Fund of Immovables sp. z o.o. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.

Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie hipoteka łączna do kwoty 54.024.215,00 (pięćdziesiąt cztery miliony, dwadzieścia cztery tysiące, dwieście piętnaście) złotych, ustanowiona na nieruchomościach położonych przy: ul. Trzemeskiej we Wrocławiu, al. Piłsudskiego oraz przy al. Kościuszki w Łodzi, stanowiąca jednocześnie zabezpieczenie umów o kredyt inwestycyjny zawartych przez Spółkę zależną od Emitenta z Bankiem w dniu 3 grudnia 2013 roku oraz w dniu 9 kwietnia 2014 roku. Dodatkowe zabezpieczenie kredytu stanowią: przewłaszczenie kwoty pieniężnej w wysokości 480.000,00 (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych z rachunku lokaty prowadzonego przez Bank dla Spółki zależnej od Emitenta, pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku rozliczeniowym kredytobiorcy oraz cesja praw z umowy ubezpieczenia, stanowiąca zabezpieczenie wszystkich trzech w/w umów.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Ponadto w dniu 9 czerwca 2015 roku został podpisany przez Spółkę Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi z Bankiem Millenium S.A. aneks do umowy o kredyty inwestycyjny, zawartej w dniu 3 grudnia 2013 roku, na podstawie której, Spółce zależnej od Emitenta przyznano kredyt w kwocie 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) oraz aneks do umowy o kredyt inwestycyjny zawartej w dniu 9 kwietnia 2014 roku, na podstawie której, Spółka zależna od Emitenta otrzymała kredyt w kwocie 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów, pięćset tysięcy złotych).

W związku z zawarciem aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 3 grudnia 2013 roku, zmieniono zabezpieczenie kredytu, poprzez ustanowienie opisanej wyżej hipoteki łącznej na nieruchomościach przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu, oraz al. Piłsudskiego i al. Kościuszki w Łodzi, jak również cesji praw z umowy ubezpieczenia, stanowiących zabezpieczenie wszystkich trzech w/w kredytów inwestycyjnych. Pozostałe istotne postanowienia umowy kredytowej nie uległy zmianie. Dalsze postanowienia wskazanego aneksu, nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.

Natomiast w związku z zawarciem aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 9 kwietnia 2014 roku, zmieniono zabezpieczenia kredytu poprzez ustanowienie opisanej wyżej hipoteki łącznej na nieruchomościach przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu, oraz al. Piłsudskiego i al. Kościuszki w Łodzi oraz cesji praw z umowy ubezpieczenia, stanowiących zabezpieczenie wszystkich trzech w/w kredytów. Pozostałe istotne postanowienia umowy kredytu inwestycyjnego nie uległy zmianie.

Dalsze warunki opisanego aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa kredytowa podpisana w dniu 9 czerwca 2015 roku, jak również opisane wyżej aneksy do wcześniej zawartych umów kredytowych, nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących lub zawieszających.

Opisana umowa kredytu inwestycyjnego zawarta w dniu 9 czerwca 2015 roku, jest drugą umową kredytową zawartą przez Spółkę zależną od Emitenta w z Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz trzecią łączącą Spółkę Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość udzielonych Spółce zależnej od Emitenta Kredytów opiewa na kwotę 34.500.000,00 (słownie: trzydzieści cztery miliony, pięćset tysięcy) złotych.

Emitent oraz osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane z podmiotem i osobami nim zarządzającymi, na rzecz którego ustanowiono hipotekę.

Wartość umów przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, a tym samym spełnia przesłanki uznania ich za umowy znaczące.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-10Michał KawczyńskiWiceprezes Zarzadu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »