EFEKT (EFK): Zawarcie znaczących umów przez Spółki zależne Emitenta - raport 39

Raport bieżący nr 39/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie informuje, iż w dniu 1 października 2019 roku Spółki zależne Emitenta: Efekt- Hotele S.A. oraz Lider Hotel sp. z o.o. zawarły umowy dzierżawy obiektów hotelowych położonych w Krakowie przy ul. Opolskiej 12 – prowadzonych odpowiednio pod marką Best Western Express i Best Western Premier.

Umowa dzierżawy obiektu Best Western Premier należącego do Spółki Lider Hotel sp. z o. o została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2032 roku, zaś obiektu Best Western Express należącego do Efekt Hotele S.A. została zawarta na okres 10 lat przy czym strony ustaliły, iż pod warunkiem, iż żadna ze Stron nie złoży drugiej stronie w terminie 7 dni przed datą końcową okresu na jaki zostały zawarte Umowy oświadczenia woli o braku woli przedłużania obowiązywania Umowy, po upływie okresu na jaki zostały zawarte Umowy ulegają one z mocy niniejszego postanowienia przekształceniu w Umowy na czas nieoznaczony. W takiej sytuacji Umowy jako zawarte na czas nieokreślony mogą zostać rozwiązane przez każdą ze stron za 3. letnim okresem wypowiedzenia złożonym ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Reklama

Podmiotom zależnym od Emitenta przysługuje prawo wypowiedzenia Umów bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli:

1. Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu i uprzednio wezwany do zapłaty należności nie uregulował ich w udzielonym mu dodatkowym terminie 60 dni.

2. Dzierżawca zalega z zapłaceniem w stosunku do Wydzierżawiającego ewentualnych opłat eksploatacyjnych, a zaległość ta przekracza równowartość czynszu rocznego i pomimo uprzedniego wezwania Dzierżawcy do zapłaty należności z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku uregulowania zaległości w zakreślonym mu w tym celu dodatkowym terminem 60 dni od daty doręczenia przedmiotowego wezwania, Wydzierżawiający będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym i bez odrębnego wezwania, nie uregulował ich w udzielonym mu w powyżej wskazanym dodatkowym terminie.

Zawarcie tych umów, z perspektywy wieloletnich strat z prowadzonej przez te spółki działalności, miało na celu poprawę bieżącej sytuacji finansowej w/w spółek i jednoczesne zabezpieczenie ich sytuacji finansowej w kontekście ciążących na tych spółkach zobowiązań, w tym w szczególności zobowiązań kredytowych wobec banków. Wydzierżawienie powyższych obiektów spowodowało bowiem z jednej strony istotną redukcję stałych kosztów związanych z prowadzeniem działalności hotelarskiej, w tym redukcję ryzyk gospodarczych związanych z prowadzeniem takiej działalności na własny rachunek, z drugiej zaś strony, przy uwzględnieniu wysokości czynszu dzierżawnego oraz pozostałych zobowiązań w/w spółek, umożliwia w/w spółkom uzyskanie z czynszów dzierżawnych stałego zysku z prowadzonej przez w/w Spółki działalności gospodarczej. Niezależnie od czynszu, Dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie wszystkie opłaty m.in. eksploatacyjne.

Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Obydwa obiekty zostały wydzierżawione na rzecz spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. Zarząd Emitenta uznał te umowy za istotne, gdyż rozpoczyna współpracę z podmiotem o silnej i rozpoznawalnej marce, podmiotem posiadającym znaczący udział na rynku usług hotelowych w Polsce oraz wiedzę w zakresie zarządzania hotelami, gwarantującą należytą jakość usług oraz dbałość o stanowiący przedmiot powyżej wskazanych umów dzierżawy majątek.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-01Tomasz BujakWiceprezes ZarząduTomasz Bujak

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »