Reklama

3RGAMES (3RG): Zawiadomienia akcjonariusza dotyczące zmiany stanu posiadania - raport 16

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd HubStyle S.A ("Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 29 lipca 2016 r. zawiadomienia od Pana Wojciecha Czerneckiego, działającego na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami; dalej "Ustawa o ofercie”), w którym poinformował Spółkę iż jego udział w ogólnej liczbie głosów w HubStyle S.A. uległ zmniejszeniu, w związku z transakcjami wskazanymi poniżej:

Reklama

W dniu 26 lipca 2016 Pan Wojciech Czernecki zbył, w drodze transakcji zrealizowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”), 86.774 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) sztuki zdematerializowanych akcji zwykłych spółki Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie , notowanych na rynku podstawowym GPW i zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW”) pod kodem ISIN PLGRNKT00019.

W dniu 27 lipca 2016 r., Duratonic Investments Ltd, spółka zarejestrowana w Republice Cypru, z siedzibą w Nikozji na Cyprze, wpisana do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych w Nikozji za numerem HE 330369 (dalej "Duratonic”), jako podmiot zależny od Pana Wojciecha Czerneckiego zbyła, w drodze transakcji zrealizowanej na rynku regulowanym GPW, 140.848 (słownie: sto czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści osiem) sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki, notowanych na rynku podstawowym GPW, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLGRNKT00019;

W dniu 28 lipca 2016 r. spółka Duratonic zbyła, w drodze transakcji zrealizowanej na rynku regulowanym GPW, 134.000 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące) sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki, notowanych na rynku podstawowym GPW, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN PLGRNKT00019.

Przed dokonaniem ww. transakcji zbycia akcji Spółki, Pan Wojciech Czernecki posiadał:

a. bezpośrednio 604.898 (słownie: sześćset cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) sztuk akcji Hubstyle S.A. stanowiących 3,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 604.898 (słownie: sześciuset czterech tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu) głosów, stanowiących 3,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, oraz

b. pośrednio tj. przez spółkę Duratonic 9.500.000 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji Hubstyle S.A. stanowiących 51,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.500.000 (słownie: dziewięciu milionów pięciuset tysięcy) głosów, stanowiących 51,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,

co stanowiło łącznie 10.104.898 (słownie: dziesięć milionów sto cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) sztuk akcji Hubstyle S.A. stanowiących 54,77% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 10.104.898 (dziesięciu milionów stu czterech tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu) głosów, stanowiących 54,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu przedmiotowych transakcji zbycia akcji Spółki, Pan Wojciech Czernecki posiada obecnie:

a. bezpośrednio 518.124 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia cztery) sztuk akcji Hubstyle S.A. stanowiących 2,81% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 518.124 (słownie: pięciuset osiemnastu tysięcy stu dwudziestu czterech) głosów, stanowiących 2,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, oraz

b. pośrednio, tj. przez spółkę Duratonic 9.225.152 (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji Hubstyle S.A. stanowiących 50,00 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.225.152 (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 50,00 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,

co stanowi łącznie 9.743.276 (słownie: dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) sztuk akcji Hubstyle S.A. stanowiących 52,81% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.743.276 (słownie: dziewięciu milionów siedmiuset czterdziestu trzech tysięcy dwustu siedemdziesięciu sześciu) głosów, stanowiących 52,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie, Pan Wojciech Czernecki poinformował, iż:

a) oprócz spółki Duratonic, żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest podmiotem zależnym od Pana Wojciecha Czerneckiego;

b) Pan Wojciech Czernecki nie zawierał żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których przekazałby tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

c) Pan Wojciech Czernecki nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Hubstyle S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o ofercie;

d) Pan Wojciech Czernecki nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Hubstyle S.A. w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o ofercie;

e) łączna liczba głosów do których uprawniony jest Pan Wojciech Czernecki, obliczona w sposób określony w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie wynosi 9.743.276 (słownie: dziewięć milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 52,81% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-29Monika EnglichtPrezes Zarządu
2016-07-29Wojciech PatynaWiceprezes Zarządu
2016-07-29Wiktor DymeckiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »