Reklama

3RGAMES (3RG): Zawiadomienia akcjonariusza dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki - raport 45

Raport bieżący nr 45/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd HubStyle S.A ("Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 1 grudnia 2015 r. zawiadomienia od Pana Macieja Filipkowskiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki działającego na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Reklama

Akcjonariusz Maciej Filipkowski poinformował Spółkę iż jego udział w ogólnej liczbie głosów w HubStyle S.A. uległ zwiększeniu do poziomu ponad 5%.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła na skutek objęcia 949 894 akcji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2015 oraz rejestracji w dniu 24 listopad 2015 r. przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym spółka "HubStyle” S.A. poinformowała raportem bieżącym nr 40/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

Nabycie ww. akcji serii E nastąpiło poza rynkiem regulowanym, w wyniku zawarcia umowy objęcia akcji w rozumieniu art. 441 § 2 pkt 6 kodeksu spółek handlowych, która to umowa została zawarta w Warszawie w dniu 30 września 2015 roku w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi przez Beatę Wiśniewską, zastępcę notariusza Adama Suchty, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie (adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa), za numerem Rep A 8045/2015.

Nabycie 949.894 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji serii E nastąpiło po cenie emisyjnej równej 1,65 zł (jeden złoty sześćdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję, tj. łącznie za cenę emisyjną równą 1.567.325,10 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych dziesięć groszy).

Objęte 949.894 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji serii E zostało opłaconych w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci 11 (słownie: jedenaście) udziałów w spółce Sugarfree sp. z o.o. (dawniej: HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej równej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), o wartości godziwej wynikającej z wyceny sporządzonej na dzień 9 kwietnia 2015 roku, równej 19.017.000 zł (dziewiętnaście milionów siedemnaście tysięcy złotych) za 100% udziałów spółki Sugarfree sp. z o. o. (dawniej HubStyle sp. z o. o.), tym samym wartość 11 (jedenaście) udziałów wynosi 1.584.770 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych).

Przed zmianą Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 75.106 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześć) akcji Spółki stanowiących ok. 0,47% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 75.106 (siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie tych akcji oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosił ok. 0,47%.

W wyniku zmiany liczba posiadanych przez Pana Macieja Filipkowskiego bezpośrednio akcji zwiększyła się i aktualnie wynosi 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiących około 5,55% kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 1.025.000 (jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie tych akcji wynosi ok. 5,55%.

Akcjonariusz poinformował, że nie pozostaje w stosunku dominacji z żadnym z pozostałych podmiotów posiadających akcje Emitenta.

Akcjonariusz mając na względzie dyspozycję art. 87 ust. 5 punkt 1 ustawy o ofercie, oświadczył, że nie wiążą go z żadnym podmiotem jakiekolwiek umowy w przedmiocie przekazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-01Monika EnglichtPrezes Zarządu
2015-12-01Wojciech PatynaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »