Reklama

3RGAMES (3RG): Zawiadomienia akcjonariuszy dotyczące zmiany stanu posiadania - raport 43

Raport bieżący nr 43/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd HubStyle S.A ("Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 11 października 2017 r. zawiadomienia od: FCFF Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647454, z nadanymi numerami REGON: 365880857, oraz NIP: 5252684420 (dalej "FCFF”), działającą na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami, dalej "Ustawa o ofercie”), w którym poinformowała Spółkę, iż udział w ogólnej liczbie głosów w HubStyle S.A. uległ zmniejszeniu wskutek zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych. Umowa pożyczki została zawarta dnia 6 października 2017 roku. Na mocy umowy FCFF udzieliła pożyczki 555.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych spółki Hubstyle S.A. dopuszczonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLGRNKT00019 (dalej "Pożyczka”). Transakcja została zrealizowana poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.. FCFF poinformowała, że strony ww. umowy uzgodniły, że zwrot przedmiotu Pożyczki nastąpi w terminie do 7 dni od daty dopuszczenia do obrotu akcji serii G spółki pod firmą Hubstyle S.A z siedzibą w Warszawie, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2018r.

Reklama

Przed dokonaniem powyższej transakcji FCCF posiadała bezpośrednio 9.225.152 (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji Hubstyle S.A. stanowiących 50,0002% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.225.152 (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 50,0002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka FCCF zawiadomiła, że po dokonaniu przedmiotowych transakcji posiada wyłącznie bezpośrednio 8.670.152 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje Hubstyle S.A. stanowiące 46,99 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.670.152 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwóch) głosów, stanowiących 46,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie FCFF informuje, iż:

a) żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest podmiotem zależnym od spółki FCFF;

b) spółka FCFF nie zawierała żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których przekazałaby tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki;

c) spółka FCFF nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Hubstyle S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o ofercie;

d) spółka FCFF nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Hubstyle S.A. w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o ofercie;

e) łączna ilość głosów do których uprawniona jest spółka FCFF, obliczona w sposób określony w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie wynosi 8.670.152 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 46,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-11Wojciech CzerneckiPrezes Zarządu
2017-10-11Wojciech PatynaWiceprezes Zarządu
2017-10-11Wiktor DymeckiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »