3RGAMES (3RG): Zawiadomienia akcjonariuszy dotyczące zmiany stanu posiadania - raport 30

Raport bieżący nr 30/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd HubStyle S.A ("Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 30 grudnia 2016 r. zawiadomienia od: spółki Duratonic Investments Ltd, spółki zarejestrowanej w Republice Cypru, z siedzibą przy ulicy Prodromou 75, lok. 101, I piętro, Strovolos, 2063, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki Departament Rejestru Spółek i Syndyków Mas Upadłościowych w Nikozji za numerem HE 330369 (dalej "Duratonic”), działającą na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami, dalej "Ustawa o ofercie”), w którym poinformowała Spółkę iż udział w ogólnej liczbie głosów w HubStyle S.A. uległ zmniejszeniu. W związku z transakcjami wskazanymi poniżej.

Reklama

1)w dniu 29 grudnia 2016 r., spółka Duratonic, w celu wykonania uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki FCFF Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647454, z nadanymi numerami REGON: 365880857, oraz NIP: 5252684420 (dalej "FCFF Ventures”) z dnia 22 grudnia 2016 r. objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Adama Suchtę, nr Rep. A 11826/2016, wniosła tytułem wkładu niepieniężnego do spółki FCFF Ventures (transakcja realizowana poza rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.):

a) 1.194.230 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści) zdematerializowanych akcji zwykłych Spółki, dopuszczonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLGRNKT00019, oraz

b) 8.030.922 (słownie: osiem milionów trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych Spółki inkorporowanych w odcinku zbiorowym obejmującym akcje od numeru 0.000.001 do numeru 8.030.922.

Przed dokonaniem powyższych transakcji zbycia spółka Duratonic posiadała bezpośrednio 9.225.152 (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji Hubstyle S.A. stanowiących 50,0002% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.225.152 (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 50,0002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Spółka Duratonic poinformowała, że po dokonaniu przedmiotowych transakcji:

i)nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki;

ii)posiada pośrednio tj. przez spółkę FCFF Ventures (nad którą obejmie kontrolę w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego) 9.225.152 (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) akcji Hubstyle S.A. stanowiących 50,0002 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 9.225.152 (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosów, stanowiących 50,0002 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie Duratonic poinformowała Spółkę, iż:

a)oprócz spółki FCFF Ventures żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest podmiotem zależnym od spółki Duratonic (z zastrzeżeniem, że Duratonic stanie się podmiotem dominującym wobec FCFF Ventures po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego);

b)spółka Duratonic nie zawierała żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których przekazałaby tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki;

c)spółka Duratonic nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Hubstyle S.A., o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o ofercie;

d)spółka Duratonic nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Hubstyle S.A. w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o ofercie;

e)łączna ilość głosów do których uprawniona jest spółka Duratonic, obliczona w sposób określony w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie wynosi 9.225.152 (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 50,0002% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-30Monika EnglichtPrezes Zarządu
2016-12-30Wojciech PatynaWiceprezes Zarządu
2016-12-30Wiktor Dymecki Członek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »