Reklama

SERINUS (SEN): Zawiadomienia o nabyciu akcji Emitenta - raport 49

Raport bieżący nr 49/2013

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. (wcześniejsza nazwa Kulczyk Oil Ventures Inc. – "Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2013 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie z dnia 26 czerwca 2013 roku o nabyciu akcji Emitenta, przekazane przez Pana dr Jana Kulczyka, Kulczyk Investments S.A. oraz Radwan Investments GmbH na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie publicznej") oraz notyfikacje przekazane Spółce na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Reklama

Treść zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439) dr Jan Kulczyk wraz z podmiotem zależnym Kulczyk Investments S.A. zawiadamiają o spadku zaangażowania Kulczyk Investments S.A. w Serinus Energy Inc. (poprzednio Kulczyk Oil Ventures Inc.) do poziomu 48,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Serinus Energy Inc., zaś Radwan Investments GmbH, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, zawiadamia o spadku zaangażowania Radwan Investments GmbH w Serinus Energy Inc. do poziomu 3,4% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Serinus Energy Inc. przy spadku zaangażowania Kulczyk Investments S.A. wraz z podmiotem działającym w porozumieniu – Radwan Investments GmbH do poziomu 51,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Serinus Energy Inc.

Dr Jan Kulczyk, Kulczyk Investments S.A.

W dniu 24 czerwca 2013 roku, w wyniku wykonania Umowy Nabycia z dnia 24 kwietnia 2013 roku pomiędzy Kulczyk Investments S.A., Winstar Resources Ltd. oraz Serinus Energy Inc. (poprzednio Kulczyk Oil Ventures Inc.), Kulczyk Investments S.A. sprzedała Serinus Energy Inc. 14.000.000 akcji spółki Winstar Resources Ltd. za wynagrodzenie w postaci 10.577.000 akcji Serinus Energy Inc. (po konsolidacji) reprezentujących 13,5% kapitału zakładowego Serinus Energy Inc. Dodatkowo, w wyniku konwersji pożyczki na akcje, w dniu 24 czerwca 2013 roku Kulczyk Investments S.A. objęła 3.183.268 akcji Serinus Energy Inc. (po konsolidacji) reprezentujących 4% kapitału zakładowego Serinus Energy Inc. Jednocześnie, w związku z doprowadzeniem do wykonania Umowy Nabycia, w dniu 24 czerwca 2013 roku akcje Serinus Energy Inc. zostały skonsolidowane w proporcji 1 akcja po konsolidacji za 10 akcji przed konsolidacją.

Przed zmianą Kulczyk Investments S.A. posiadała 240.807.193 akcji Serinus Energy Inc. (przed konsolidacją), co stanowiło 49,99% kapitału zakładowego spółki. Z akcji tych przysługiwało 240.807.193 głosów, co stanowiło 49,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Aktualnie Kulczyk Investments S.A. posiada 37.840.987 akcji Serinus Energy Inc. (po konsolidacji) stanowiących 48,1% kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługuje 37.840.987 głosów, co stanowi 48,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Radwan Investments GmbH

W dniu 24 czerwca 2013 roku nastąpiło wykonanie Umowy Nabycia oraz, w związku z doprowadzeniem do wykonania Umowy Nabycia, akcje Serinus Energy Inc. zostały skonsolidowane w proporcji 1 akcja po konsolidacji za 10 akcji przed konsolidacją. W związku z wykonaniem Umowy Nabycia i konsolidacją, udział Radwan Investments GmbH w kapitale zakładowym Serinus Energy Inc. uległ obniżeniu do poziomu 2.662.836 akcji stanowiących 3,4% kapitału zakładowego Serinus Energy Inc.

Przed zmianą Radwan Investments GmbH posiadała 26.628.360 akcji Serinus Energy Inc. (przed konsolidacją), co stanowiło 5,53% kapitału zakładowego spółki. Z akcji tych przysługiwało 26.628.360 głosów, co stanowiło 5,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Aktualnie Radwan Investments GmbH posiada 2.662.836 akcji stanowiących 3,4% kapitału zakładowego Serinus Energy Inc. Z akcji tych przysługuje 2.662.836 głosów, co stanowi 3,4% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Kulczyk Investments S.A. wspólnie z podmiotem działającym w porozumieniu Radwan Investments GmbH posiadają 40.503.823 akcji Serinus Energy Inc., co stanowi 51,5% kapitału zakładowego spółki. Z akcji tych przysługuje 40.503.823 głosów, co stanowi 51,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nie istnieją podmioty zależne od Kulczyk Investments S.A. ani od Radwan Investments GmbH, które posiadałyby akcje Serinus Energy Inc. Nie istnieją osoby trzecie, z którymi Kulczyk Investments S.A. lub Radwan Investments GmbH miałyby zawarte umowy, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z posiadanych przez Kulczyk Investments S.A. lub Radwan Investments GmbH akcji Serinus Energy Inc.

Kulczyk Investments S.A. i Radwan Investments GmbH traktowani są jako podmioty działające w porozumieniu w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.”

Jednocześnie działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o obrocie") Kierownictwo Emitenta informuje, iż w dniu 28 czerwca 2013 r. do Spółki wpłynęły, w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie dwa odrębne jednobrzmiące zawiadomienia z dnia 24 czerwca 2013 roku od dwóch członków Rady Dyrektorów Emitenta, w których poinformowali oni, iż w dniu 24 czerwca 2013 r. podmiot blisko z nimi związany, w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie, dokonał nabycia 31.832.680 akcji Emitenta po cenie 0,42 USD. Nabycie ww. akcji zostało dokonane poza rynkiem regulowanym w wyniku konwersji wierzytelności na akcje Emitenta. Ponadto do Spółki wpłynęły, również w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie, dwa odrębne jednobrzmiące zawiadomienia z dnia 24 czerwca 2013 roku od dwóch członków Rady Dyrektorów Emitenta, w których poinformowali oni, iż w dniu 24 czerwca 2013 r. podmiot blisko z nimi związany, w rozumieniu art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie, dokonał nabycia 105.770.000 akcji Emitenta po cenie 0,315 USD. Nabycie ww. akcji zostało dokonane poza rynkiem regulowanym w wyniku transakcji kupna-sprzedaży. Emitent zwraca uwagę, iż wskazane w ww. zawiadomieniach członków Rady Dyrektorów liczby akcji podane zostały przed ich scaleniem 10:1.

Osoby, których dotyczą zawiadomienia, nie wyraziły zgody na przekazywanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-28Jakub KorczakWiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-WschodniejJakub Korczak

Dowiedz się więcej na temat: I.N.C.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »