Reklama

PUNKPIRAT (PUN): Zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Spółki oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w IQ Partners S.A. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd IQ Partners S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 2 lutego 2012 roku do Spółki wpłynęły trzy zawiadomienia z dnia 25 stycznia 2012 roku sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej [...] od odpowiednio spółki DAMF INVEST S.A. oraz Panów Mariusza Patrowicza oraz Damiana Patrowicza.

Spółka DAMF INVEST S.A. przekazała zawiadomienie o następującej treści:

"Jako akcjonariusz Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033281 (dalej: ATLANTIS S.A.), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, zawiadamiam: o pośrednim nabyciu 2.212.000 akcji spółki IQ Partners S.A. w Warszawie oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadamiająca informuje, że wobec powzięcia w dniu 25 stycznia 2012 roku informacji o transakcji dokonanej przez jej Spółkę zależną - Spółkę Atlantis S.A. w ramach transakcji pakietowej na rynku regulowanym pośrednio nabyła 2.212.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 9,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 2.212.000 głosów, stanowiących 9,90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że przed pośrednim nabyciem akcji o których mowa powyżej Zawiadamiająca posiadała pośrednio poprzez swój podmiot zależny tj. Spółkę Atlantis S.A. 15.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 0,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniała do oddania 15.000 głosów stanowiących 0,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że aktualnie pośrednio poprzez swój podmiot zależny - Atlantis S.A. posiada łącznie 2.227.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 9,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 2.227.000 głosów, stanowiących 9,96% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce IQ PARTNERS S.A. w Warszawie.

Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu."

Pan Mariusz Patrowicz przekazał zawiadomienie o następującej treści:

"Jako akcjonariusz Spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, zawiadamiam: o pośrednim nabyciu 2.212.000 akcji spółki IQ Partners S.A. w Warszawie oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadamiający informuje, że wobec powzięcia w dniu 25 stycznia 2012 roku informacji o transakcji dokonanej przez Spółkę zależną od Spółki DAMF INVEST S.A. - Spółkę Atlantis S.A. w ramach transakcji pakietowej na rynku regulowanym pośrednio nabył 2.212.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 9,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 2.212.000 głosów, stanowiących 9,90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający informuje, że przed pośrednim nabyciem akcji o których mowa powyżej Zawiadamiający posiadał pośrednio poprzez podmiot zależny od DAMF INVEST S.A. tj. Spółkę Atlantis S.A. 15.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 0,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniała do oddania 15.000 głosów stanowiących 0,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający informuje, że aktualnie pośrednio poprzez podmiot zależny od DAMF INVEST S.A. - Atlantis S.A. posiada łącznie 2.227.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 9,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 2.227.000 głosów, stanowiących 9,96% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce IQ PARTNERS S.A. w Warszawie.

Ponadto Zawiadamiający informuje, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu."

Pan Damian Patrowicz przekazał zawiadomienie o następującej treści:

"Jako akcjonariusz Spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków Zarządu DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, zawiadamiam: o pośrednim nabyciu 2.212.000 akcji spółki IQ Partners S.A. w Warszawie oraz przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawiadamiający informuje, że wobec powzięcia w dniu 25 stycznia 2012 roku informacji o transakcji dokonanej przez Spółkę zależną od Spółki DAMF INVEST S.A. - Spółkę Atlantis S.A. w ramach transakcji pakietowej na rynku regulowanym pośrednio nabył 2.212.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 9,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 2.212.000 głosów, stanowiących 9,90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający informuje, że przed pośrednim nabyciem akcji o których mowa powyżej Zawiadamiający posiadał pośrednio poprzez podmiot zależny od DAMF INVEST S.A. tj. Spółkę Atlantis S.A. 15.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 0,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniała do oddania 15.000 głosów stanowiących 0,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający informuje, że aktualnie pośrednio poprzez podmiot zależny od DAMF INVEST S.A. - Atlantis S.A. posiada łącznie 2.227.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 9,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do oddania 2.227.000 głosów, stanowiących 9,96% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce IQ PARTNERS S.A. w Warszawie.

Ponadto Zawiadamiający informuje, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu."
Maciej Hazubski - Prezes Zarządu
Wojciech Przyłęcki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Atlantis SA | Emitent | akcje spółek | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »