Reklama

KOFOLA (KFL): Zawiadomienia o transakcjach na znacznych pakietach akcji

Raport bieżący nr 33/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Kofola S.A. ("Spółka”) z siedzibą w Kutnie informuje, iż do Spółki wpłynęły zawiadomienia od akcjonariuszy, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 1382) ("Ustawa") o następującej treści:

Reklama

1. zawiadomienie pochodzące od KSM Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu, zgodnie z którym w dniu 15 października 2015 r. KSM Investment S.A. zbyła 13.395.373 akcji stanowiących 51,21% udział w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 13.395.373 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 51,21% udział w ogólnej liczbie głosów na rzecz Kofola ČeskoSlovensko a.s. w ramach wnoszenia ich do Kofola ČeskoSlovensko a.s. jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Kofola ČeskoSlovensko a.s. Na ogólną liczbę zbytych przez tego akcjonariusza akcji Spółki przypada 712.400 akcji zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych w ramach systemu prowadzonego przez KDPW oraz 12.682.973 akcji zwykłych, na okaziciela, wyemitowanych w formie dokumentu. Po rozliczeniu powyższej transakcji KSM Investment S.A. nie posiada bezpośrednio akcji KOFOLA S.A. Natomiast, po rozliczeniu wszystkich transakcji dziś zawartych w związku z wnoszeniem akcji Spółki do Kofola ČeskoSlovensko a.s. jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Kofola ČeskoSlovensko a.s., Kofola ČeskoSlovensko a.s., podmiot zależny od KSM Investment S.A., stał się właścicielem 26.107.880 akcji Spółki, stanowiących 99,8064% udział w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 26.107.880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,8015% głosów w ogólnej liczbie głosów. Ponadto akcjonariusz zawiadomił, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

2. zawiadomienie pochodzące od CED Group S.a.r.L. z siedzibą w Luksemburgu, zgodnie z którym w dniu 15 października 2015 r. CED Group S.a.r.L. zbyła 11.283.153 akcji Spółki stanowiących 43,13% udział w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 11.283.153 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 43,13% udział w ogólnej liczbie głosów na rzecz Kofola ČeskoSlovensko a.s. w ramach wnoszenia ich do Kofola ČeskoSlovensko a.s. jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Kofola ČeskoSlovensko a.s. Wszystkie zbyte przez tego akcjonariusza akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela, zdematerializowanymi w ramach systemu prowadzonego przez KDPW. Po rozliczeniu powyższej transakcji CED Group S.a.r.L. nie posiada akcji KOFOLA S.A. Ponadto akcjonariusz zawiadomił, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

3. zawiadomienie pochodzące od Kofola ČeskoSlovensko a.s. z siedzibą w Ostrawie, Czechy, zgodnie z którym w dniu 15 października 2015 r. Kofola ČeskoSlovensko a.s. nabyła 26.053.895 akcji Spółki, stanowiących 99,6% udział w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 26.053.895 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,6% udział w ogólnej liczbie głosów, w ramach wnoszenia jako wkład niepieniężny na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Kofola ČeskoSlovensko a.s. Na ogólną liczbę nabytych przez Kofola ČeskoSlovensko a.s. akcji Spółki przypada 12.970.553 akcji zwykłych, na okaziciela, zdematerializowanych w ramach systemu prowadzonego przez KDPW oraz 13.083.342 akcji zwykłych, na okaziciela, wyemitowanych w formie dokumentu.

Po rozliczeniu powyższych transakcji Kofola ČeskoSlovensko a.s. posiada 26.107.880 akcji Spółki, stanowiących 99,8% udział w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 26.107.880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 99,8% udział w ogólnej liczbie głosów. Na ogólną liczbę posiadanych obecnie przez Kofola ČeskoSlovensko a.s. akcji Spółki przypada 13.024.538 zdematerializowanych akcji na okaziciela, zarejestrowanych w systemie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz 13.082.342 akcji na okaziciela wyemitowanych w formie dokumentu. Oba rodzaje akcji uprawniają do wykonania jednego głosu z akcji. Ponadto akcjonariusz zawiadomił, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

W ten sposób Kofola Ceskoslovensko a.s. stała się główną spółką holdingową dla Grupy Kofola (o planach takiej zmiany w strukturze grupy kapitałowej Kofola Spółka informowała w raportach bieżących: nr 9/2015 z 13 maja 2015 r., nr 30/2015 16 września 2015 r., nr 31/2015 z 30 września 2015 r. oraz nr 32/2015 z 12 października 2015 r.). Kolejnym krokiem jaki zamierza dokonać Kofola Ceskoslovensko a.s. jest przejęcie 100% akcji Spółki poprzez przeprowadzenie przymusowego skupu akcji w trybie art. 82 Ustawy, a następnie przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) w trybie art. 91 Ustawy. Tym samym zamiarem Kofola Ceskoslovensko a.s. jest dalsze zwiększenie do 100% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w okresie 3 miesięcy od złożenia zawiadomienia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-15Zbigniew KozikDyrektor Działu Prawnego

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »