Reklama

WINVEST (WIS): Zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Internet Group S.A.

Raport bieżący nr 121/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie normy art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 3 grudnia 2012 r., Spółce doręczono:

a. zawiadomienie od LinkwayBridge Limited z siedzibą w Nikozji (dalej: LB), iż w dniu 28 listopada 2012 r. LB zbyła, na podstawie umów zbycia akcji, akcje w kapitale zakładowym Spółki, co spowodowało zmniejszenie udziału procentowego LB w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki poniżej progu 5%.

Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem LB przed dokonaniem w/w transakcji posiadała 11.125.476 (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiących 24,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 11.125.476 (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu w/w transakcji LB posiada 1.789.476 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiących 4,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.789.476 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Co więcej, podmioty zależne od LB nie posiadają akcji w kapitale zakładowym Spółki.

LB nie wyklucza możliwości zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia w/w zawiadomienia w celu dalszej inwestycji w akcje w kapitale zakładowym Spółki.

LB informuje ponadto, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit c) ustawy o ofercie.

b. zawiadomienie od Lexact Limited z siedzibą w Nikozji (dalej: LL), tj. podmiotu posiadającego 100% udziałów w kapitale zakładowym LB, iż w dniu 28 listopada 2012 r. LB dokonała transakcji, o których mowa w pkt. a powyżej. W związku z tym LL pośrednio zmniejszyła procentowy swój udział w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki poniżej progu 5%.

Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem, LL przed dokonaniem w/w transakcji posiadała pośrednio 11.125.476 (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiących 24,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 11.125.476 (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu w/w transakcji LL posiada pośrednio 1.789.476 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiących 4,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.789.476 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Co więcej, zgodnie z w/w zawiadomieniem, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy o ofercie.

LL nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia w/w zawiadomienia, w celu dalszej inwestycji w akcje w kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnie z w/w zawiadomieniem, LB, tj. podmiot zależny od LL, posiada 1.789.476 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki,

c. zawiadomienie od Pani Olgi Georgiades zam. w Nikozji (dalej: OG), tj. osoby posiadającej 100% udziałów w kapitale zakładowym LL, która to spółka posiada (zgodnie z pkt. b powyżej) 100% udziałów w kapitale zakładowym LB, iż w dniu 28 listopada 2012 r. LB dokonała transakcji, o których mowa w pkt. a powyżej. W związku z tym OG pośrednio zmniejszyła procentowy swój udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki poniżej progu 5%.

Zgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem, OG przed dokonaniem w/w transakcji posiadała pośrednio 11.125.476 (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiących 24,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 11.125.476 (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Po dokonaniu w/w transakcji OG posiada pośrednio 1.789.476 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki stanowiących 4,02% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.789.476 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Co więcej, zgodnie z w/w zawiadomieniem, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ustawy o ofercie.

OG nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia w/w zawiadomienia, w celu dalszej inwestycji w akcje w kapitale zakładowym Spółki.

Zgodnie z w/w zawiadomieniem, LB, tj. podmiot pośrednio zależny od OG, posiada 1.789.476 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki.
Marek Zbrojski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Internet Group SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »