Reklama

LPP (LPP): Zawiadomienia o zmianie praw z papierów wartościowych Emitenta

Raport bieżący nr 33/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2017 r. uzyskał informację o dokonaniu zamiany pozostałej części warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii L w kapitale zakładowym LPP SA zgodnie z poniższymi danymi:

Reklama

1) wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby

Uprawniony podmiot wykonał uprawnienie z 13 132 (trzynaście tysięcy sto trzydzieści dwa) warrantów subskrypcyjnych serii A do zamiany ich na 13 132 (trzynaście tysięcy sto trzydzieści dwa) akcje serii L w kapitale zakładowym Emitenta.

2) wskazanie podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał właściwych organów emitenta, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów wartościowych emitenta

Zamiana warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Emitenta o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda jest dokonywana w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na mocy:

- postanowienia § 51 ust. 1 lit. (b), § 51 ust. 3, § 51 ust. 6 i § 51 ust. 7 Statutu,

- uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu,

- uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu,

- uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011 – 2014,

- uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011-2014,

Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii L nie wymaga dodatkowych czynności organów Emitenta, za wyjątkiem podjęcia uchwały Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w wyniku przedmiotowej zamiany. W wyniku złożenia przez uprawnionego oświadczenia o objęciu 13.132 akcji serii L w zamian za posiadane przez niego 13.132 warranty subskrypcyjne serii A Zarząd Emitenta podjął uchwałę o odpowiednim dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego i zmianie w tym zakresie Statutu następującej treści:

"W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii L, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 51 ust. 1 lit. (b) Statutu, w drodze zamiany części Warrantów Subskrypcyjnych na Akcje Serii L, zmienia się dotychczasowe brzmienie paragrafu 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi kwoty 3.704.846 zł (trzy miliony siedemset cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1.502.423 (jeden milion pięćset dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda.

2. W Spółce wydano:

1) 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,

2) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,

3) 400 000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,

4) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,

5) 56 700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,

6) 56 700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,

7) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,

8) 190 000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,

9) 6 777 (sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,

10) 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,

11) 80 846 (osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda.

12) 21 300 (dwadzieścia jeden tysięcy trzy) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,00 (dwa złote) każda.”

3) pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie - w zakresie tych zmian

W wyniku realizacji uprawnienia do zamiany 13 132 warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji zwykłych na okaziciela serii L przedmiotowe warranty subskrypcyjne wygasają i tracą swój byt, zaś powstają akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Emitenta.

Zmiana wysokości kapitału zakładowego następuje z chwilą objęcia, wniesienia wkładów i wydania akcji, zgłoszenie do sądu rejestrowego następuje po spełnieniu tych przesłanek. W wyniku zamiany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 3 704 846 zł (trzy miliony siedemset cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na: 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1 502 423 (jeden milion pięćset dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy) akcji na okaziciela. Co za tym idzie ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 3 252 423 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy).

Nowe akcje serii L stanowią 1,06% (jeden i sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Emitenta i 0,4% (cztery dziesiąte procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Emitent wskazuje, iż uprzednio dokonano już zamiany pozostałej części (tj. łącznie 8 168) warrantów subskrypcyjnych serii A na tyleż samo akcji serii L (RB nr 02/2016 z dnia 8 stycznia 2016 r. i nr 50/2016 z dnia 21 października 2016 r.). W konsekwencji tych zdarzeń wykonane zostało prawo zamiany ze wszystkich 21 300 warrantów subskrypcyjnych serii A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-11Przemysław LutkiewiczWiceprezes Zarządu
2017-08-11Jacek KujawaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »