Reklama

SCANMEDMM (SCM): Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania - raport 2

Raport bieżący nr 2/2013

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna ("Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje o otrzymaniu:

Reklama

w dniach 18 i 19 marca 2013 r. zawiadomień od spółki Black Lion Fund S.A. ("BLF”) o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce,

w dniu 19 marca 2013 r. zawiadomienia od Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("TFI”) o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce przez podmioty zarządzane przez TFI.

Spółka informuje, iż w związku z dokonaniem w dniu 18 marca 2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ogólna liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 20.100.000.

1. Black Lion Fund S.A.

W złożonych zawiadomieniach BLF poinformował Spółkę o:

1) w zawiadomieniu z dnia 18 marca 2013 r. – o zbyciu w dniu 12 marca 2013 r. 472.000 akcji Spółki w ramach transakcji OTC i zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki o więcej niż 1% w ogólnej liczbie głosów,

2) w zawiadomieniu z dnia 19 marca 2013 r. – o transakcjach dokonanych przez BLF w dniu 18 marca 2013 r., w tym także w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki przez BLF o więcej niż 1% w ogólnej liczbie głosów (na które transakcje składało się objęcie przez BLF 5.129.000 akcji serii D w wykonaniu uprawnień przysługujących BLF z posiadanych przez niego warrantów subskrypcyjnych serii A podserii Ad oraz zbycie 1.379.000 akcji serii D Spółki w drodze transakcji poza obrotem zorganizowanym).

Stosownie do treści zawiadomień, przed dokonaniem transakcji objętych tymi zawiadomieniami, BLF posiadał 8.285.382 sztuk akcji Spółki, stanowiących 69,91 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.285.382 głosów stanowiących 69,91% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (spośród 11.850.000 akcji istniejących wówczas w Spółce).

Po dokonaniu transakcji opisanych w zawiadomieniach BLF oraz po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, BLF posiada 11.563.382 sztuk akcji Spółki, stanowiących 57,53% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 11.563.382 głosów stanowiących 57,53% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto BLF poinformował, że w związku z art. 60 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych brak jest innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki oraz, że brak jest osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały BLF prawo do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

1) W zawiadomieniu złożonym w dniu 19 marca 2013 r., TFI poinformowało Spółkę , że w związku ze złożeniem w dniu 18 marca 2013 r. oświadczeń o objęciu akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz wydaniem dokumentów tych akcji, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego, zmiana stanu posiadania akcji oraz liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez podmioty zarządzane i reprezentowane przez TFI, w ten sposób, że: w wyniku zdarzenia opisanego w zawiadomieniu, w dniu 18 marca 2013 r. zarządzane przez TFI wskazane niżej fundusze inwestycyjne otwarte (które na dzień 17 marca 2013 r. nie posiadały akcji Spółki), posiadały łącznie 3.121.000 akcji Spółki i taką samą ilość głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:

a) Investor Parasol SFIO subfundusz Investor Infrastruktury i Informatyki posiadał łącznie 19.000 akcji Spółki, stanowiących 0,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 0,09% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 19.000 głosów z akcji Spółki,

b) Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał łącznie 135.000 akcji Spółki, stanowiących 0,67% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 0,67% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 135.000 głosów z akcji Spółki,

c) Investor Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał łącznie 262.000 akcji Spółki, stanowiących 1,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1,30% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 262.000 głosów z akcji Spółki,

d) Investor Top 25 Małych Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał łącznie 1.180.000 akcji Spółki, stanowiących 5,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 5,87% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 1.180.000 głosów z akcji Spółki,

e) Investor Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał łącznie 845.000 akcji Spółki, stanowiących 4,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 4,20% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 845.000 głosów z akcji Spółki,

f) Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał łącznie 680.000 akcji Spółki, stanowiących 3,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 3,38% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 680.000 głosów z akcji Spółki.

2) Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w wyniku opisanego w zawiadomieniu zdarzenia w dniu 18 marca 2013 r. posiadał 1.379.000 akcji Spółki, stanowiących 6,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 6,86% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 1.379.000 głosów z akcji Spółki. Stosownie do zawiadomienia, na dzień 17 marca 2013 r. Investor Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nie posiadał akcji Spółki.

TFI poinformował, że w wyniku zdarzenia opisanego w zawiadomieniu, łączny stan posiadania akcji Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI wynosi 4.500.000 akcji, które stanowią 22,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 22,39% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 4.500.000 głosów z akcji Spółki. W okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia możliwe jest zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie zaangażowania kapitałowego funduszy wskazanych w zawiadomieniu w Spółkę. Ewentualne decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki uzależnione będą od sytuacji Spółki, oceny tej sytuacji i warunków rynkowych. Na decyzję o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki wpływ będzie miała też wartość aktywów funduszy.

Ponadto TFI poinformował, że nie istnieją podmioty zależne od funduszy wskazanych w zawiadomieniu lub TFI, które posiadałyby akcje Spółki.


Stosownie do zawiadomienia, zawiadomienie o stanie posiadania akcji Spółki nie nastąpiło w związku z posiadaniem akcji w sytuacji określonej w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-03-19Joanna SzymanPrezes Zarządu
2013-03-19Stanisław HelbichWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »