Reklama

PROCHNIK (PRC): Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania - raport 33

Raport bieżący nr 33/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna ("Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 29 października 2015 r. zawiadomień spółki Listella S.A. z siedzibą

w Warszawie oraz Altus TFI S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.

Reklama

1. Zawiadomienie Listella S.A. ("Listella”)

Listella poinformowała, że w wyniku dokonania przez Listellę transakcji na akcjach Spółki, udział Listelli posiadany w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów oraz spadł poniżej poziomu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana udziału nastąpiła w wyniku rozliczenia transakcji pakietowych zawartych w dniach 22,23 oraz 27 października 2015 r. na mocy których nastąpiło zbycie przez Listellę łącznie 6.250.000 akcji Spółki ("Transakcja”). Transakcje pakietowe rozliczały się kolejno w dniu 26 października 2015 r. (6 mln akcji) oraz w dniu 29 października 2015 r. (250 tys akcji).

Przed transakcjami opisanymi w zawiadomieniu Listelli (po uwzględnieniu wcześniejszej, nie podlegającej obowiązkowi zawiadomienia, transakcji) Listella posiadała bezpośrednio 9.309.034 akcji Spółki stanowiących 26,96% kapitału zakładowego, uprawniających do 9.309.034 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,96% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po transakcjach, o których mowa w zawiadomieniu Listelli, Listella posiada bezpośrednio 3.059.034 akcje Spółki stanowiące 8,86% kapitału zakładowego, uprawniające do 3.059.034 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 8,86% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Listalli, posiadających akcje Spółki.

Na dzień złożenia niniejszego zawiadomienia brak jest również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Odnośnie zamiaru zwiększania udziału w Spółce, Listella poinformowała iż z kwoty pozyskanej ze sprzedaży akcji w Transakcji, Listella sfinansowała objęcie części akcji nowej emisji w Spółce prowadzonej na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2015 r. Dzięki Transakcji umożliwiono inwestorom instytucjonalnym objęcie akcji już notowanych na rynku regulowanym. Udział Listella wskazany powyżej ulegnie zwiększeniu w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce uchwalonego w dniu 22 września 2015 r. Zawiadomienie Listella S.A. związane z objęciem akcji nowej emisji zostanie przekazane po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.

2. Zawiadomienie Altus TFI S.A. ("Altus”)

Altus zawiadomił w imieniu funduszu Progress Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ("Progress FIZAN”) zarządzanego przez Altus, iż łączny udział Progress FIZAN w ogólnej liczbie głosów w Spółce zmniejszył się poniżej 25%, 20% oraz 15%.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Pośrednie zmniejszenie udziału poniżej 25%, 20% oraz 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia transakcji pakietowych zawartych przez spółkę zależną od Progress FIZAN – Listella S.A.

z siedzibą w Warszawie w dniach 22,23 oraz 27 października 2015 r. na mocy których nastąpiło zbycie przez Listella S.A. łącznie 6.250.000 akcji Spółki ("Transakcja”). Transakcje pakietowe rozliczały się kolejno w dniu 26 października 2015 r. (6 mln akcji) oraz w dniu 29 października 2015 r. (250 tys akcji).

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału Progress FIZAN posiadał łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 11.392.375 akcji Spółki, stanowiących 32,997% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 11.392.375 głosów, co stanowiło 32,997% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Bezpośrednio Progress FIZAN posiadał 2.083.341 akcji Spółki uprawniających do 6,03% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Aktualna liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału Progress FIZAN posiada łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 5.142.375 akcji Spółki, stanowiących 14,89% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.142.375 głosów w Spółce, co stanowi 14,89% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Bezpośrednio Progress FIZAN posiada 2.083.341 akcji Spółki uprawniających do 6,03% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba akcji Spółki w Spółce wynosi 34.525.389. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 34.525.389.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki,

z wyjątkiem Listella S.A.. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy

w stosunku do Progress FIZAN.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-29Rafał BauerPrezes Zarządu
2015-10-29Zbigniew NasiłowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »