Reklama

SCANMEDMM (SCM): Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji

Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Scanmed Multimedis Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Emitent”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 18 kwietnia 2014 r.:

Reklama

1.zawiadomienia Dadley Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 56c, 00-803 Warszawa ("Dadley”) o bezpośrednim przekroczeniu progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta oraz

2.zawiadomienia spółki Life Healthcare International (Pty) Ltd, spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Południowej Afryki z siedzibą w Illovo, 21 Oxford Manor, Rudd and Chaplin Roads, Illovo, 2196 Republika Południowej Afryki, zarejestrowana pod numerem 2005/037973/07 ("LHI”) o pośrednim przekroczeniu progu 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

ad. 1. W wykonaniu obowiązku notyfikacyjnego na podstawie art. 69 Ustawy, Dadley, poinformował, że dnia 16 kwietnia 2014 r. bezpośrednio przekroczył próg 50% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Próg 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta został przekroczony w wyniku nabycia przez Dadley:

- 14 319 390 (czternastu milionów trzystu dziewiętnastu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniających do 14 319 390 (czternastu milionów trzystu dziewiętnastu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz

- 1 348 002 (miliona trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy dwóch) akcji zwykłych na okaziciela w formie dokumentu, uprawniających do 1 348 002 (miliona trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta;

tj. łącznie 15 667 392 (piętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, uprawniających do 15 667 392 (piętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Dadley poinformował, że powyższe akcje zostały nabyte przez Dadley dnia 16 kwietnia 2014 r. w ramach serii prywatnych transakcji poza zorganizowanym systemem obrotu ("Transakcja").

Dadlej poinformował, że przed Transakcją Dadley nie posiadał bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Emitenta. Po Transakcji Dadley posiada bezpośrednio:

- 14 319 390 (czternaście milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oznaczonych kodem ISIN PLSCNMD00016, uprawniających do 14 319 390 (czternastu milionów trzystu dziewiętnastu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiących 52,1843% (pięćdziesiąt dwa i tysiąc osiemset czterdzieści trzy dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 52,1843% (pięćdziesiąt dwa i tysiąc osiemset czterdzieści trzy dziesięciotysięczne procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta; oraz

- 1 348 002 (milion trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela w formie materialnej uprawniające do 1 348 002 (miliona trzystu czterdziestu ośmiu tysięcy dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, stanowiące 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 4,9125% (cztery i dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta;

tj. łącznie 15 667 392 (piętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela Emitenta uprawniające do 15 667 392 (piętnastu milionów sześciuset sześćdziesięciu siedmiu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta stanowiących 57,0968% (pięćdziesiąt siedem i dziewięćset sześćdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Emitenta oraz 57,0968% (pięćdziesiąt siedem i dziewięćset sześćdziesiąt osiem dziesięciotysięcznych procenta) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

Dadley poinformował, że z zastrzeżeniem warunków rynkowych, Dadley zamierza zwiększyć swój udział do poziomu 90% głosów, minus jeden głos, w akcjach Emitenta w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Dadley poinformował, że bezpośrednią spółką dominującą Dadley jest Life Healthcare International (Pty) Ltd, spółka utworzona zgodnie z prawem Republiki Południowej Afryki z siedzibą w Illovo, 21 Oxford Manor, Rudd and Chaplin Roads, Illovo, 2196 Republika Południowej Afryki ("LHI"), należąca do grupy Life Healthcare. Ostateczny podmiot dominujący grupy Life Healthcare - Life Healthcare Group Holdings Limited jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu i nie posiada podmiotu dominującego.

Dadley poinformował, że LHI ani żaden inny członek grupy Life Healthcare, inny niż Dadley, nie posiada żadnych akcji Emitenta, a Dadley nie posiada żadnych spółek zależnych.

Dadley poinformował, że nie zawarł żadnej umowy z osobą trzecią, której przedmiotem byłoby przeniesienie prawa głosu z akcji, określonej w art. 87 ust. 1 punkt 3 litera c Ustawy.

Ad. 2. W wykonaniu obowiązku notyfikacyjnego na podstawie art. 69a pkt. 1 ust. 3 Ustawy, LHI poinformował, że dnia 16 kwietnia 2014 r. pośrednio przekroczył próg 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta.

LHI poinformował, że próg 50% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta został przekroczony pośrednio w wyniku nabycia przez Dadley, będącą 100% spółką zależną LHI, akcji Emitenta w ramach Transakcji opisanej w punkcie 1 powyżej.

Ponadto LHI poinformował, że zamierza zwiększyć pośrednio swój udział do poziomu 90% głosów, minus jeden głos, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

LHI poinformował, że należy do grupy Life Healthcare. Ostateczny podmiot dominujący grupy Life Healthcare - Life Healthcare Group Holdings Limited jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu i nie posiada podmiotu dominującego. LHI poinformował, że oprócz Dadley żadna spółka zależna LHI ani żaden członek grupy Life Healthcare nie posiada akcji Emitenta. LHI poinformowała, że nie zawarła żadnej umowy z osobą trzecią, której przedmiotem byłoby przeniesienie praw głosu z tytułu akcji, zgodnie z art. 87 ust. 1 punkt 3 litera c Ustawy.

W załączeniu Emitent przekazuje treść zawiadomień otrzymanych od Dadley i LHI.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-18Joanna SzymanPrezes Zarządu
2014-04-18Aneta SowińskaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »