Reklama

ECHO (ECH): Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta - raport 18

Raport bieżący nr 18/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2015 roku Emitent otrzymał zawiadomienia od Pana Michała Sołowowa i podmiotu od niego zależnego - spółki FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) (dalej "Ustawa o Ofercie”) informujące o zmianie w stanie posiadania akcji i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Echo Investment S.A.

Reklama

i) Zawiadomienie od Pana Michała Sołowowa, o zbyciu w dniu 10 czerwca 2015 r. przez podmiot zależny FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie, 100% udziałów w spółce Bafia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającej 171.477.880 akcji w spółce Emitenta i zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Echo Investment S.A., o którym mowa w art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o Ofercie (dalej "Zawiadomienie Nr 1”).

ii) Zawiadomienie od spółki FTF Columbus S.A. z siedzibą Ul. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, KRS:0000441371, podmiotu zależnego od Pana Michała Sołowowa, o zbyciu w dniu 10 czerwca 2015 r. - 171.477.880 akcji Emitenta na rzecz spółki zależnej Bafia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bafia”) a następnie zbyciu, w tym samym dniu, 100% udziałów Bafii i w konsekwencji zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Echo Investment S.A., o którym mowa w art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o Ofercie (dalej "Zawiadomienie Nr 2”).

Zawiadomienie Nr 1 od Pana Michała Sołowowa

"Działając na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) (dalej "Ustawa o Ofercie”) zawiadamiam, iż w związku z dokonaną w dniu 10 czerwca 2015 r., transakcją zbycia przez podmiot ode mnie zależny, FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie, 100 udziałów w spółce Bafia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bafia”), stanowiących 100% ogólnej liczby udziałów w Bafii oraz 100% ogólnej liczby głosów w Bafii, posiadającej 171.477.880 akcji w spółce Echo Investment S.A. (dalej: "Emitent”, "Spółka”), stanowiących 41,55% ogólnej liczby akcji w Spółce oraz 41,55% ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej: "Transakcja”), mój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Echo Investment S.A., zmniejszył się poniżej progu 5%, o którym mowa w art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia posiadam pośrednio poprzez podmiot zależny, spółkę SYNTHOS Dwory 7 sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Oświęcimiu, 17.884.050 akcji spółki Emitenta, co stanowi 4,33% w kapitale zakładowym oraz uprawnia do 17.884.050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 4,33% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta.

Przed ww. Transakcją posiadałem pośrednio poprzez dwa podmioty zależne, łącznie 189.361.930 akcji Emitenta, stanowiące 45,88% kapitału zakładowego i byłem uprawiony do 189.361.930 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 45,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. Ustawy o Ofercie.”

Zawiadomienie Nr 2 od spółki FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie

"Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) (dalej "Ustawa o Ofercie”) zawiadamiam, iż dniu 10 czerwca spółka FTF Columbus S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana pod numerem KRS:0000441371, będąca podmiotem zależnym od Pana Michała Sołowowa, dokonała czynności :

- zbycia 171.477.880 akcji spółki Echo Investment S.A. (dalej: "Emitent”), na rzecz spółki zależnej Bafia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Bafia”) w transakcji poza rynkiem regulowanym, zawartej i rozliczonej w dniu 10 czerwca 2015 r.

a następnie

- zbycia, w tym samym dniu, 100 % udziałów w Bafii.

W konsekwencji spółka FTF Columbus S.A., zmniejszyła udział poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Echo Investment S.A., o którym mowa w art. 69 ust.1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia spółka FTF Columbus S.A. nie posiada akcji Emitenta.

Przed ww. zdarzeniami spółka FTF Columbus S.A. posiadała 171.477.880 akcji Spółki, stanowiące 41,55% kapitału zakładowego i była uprawniona do 171.477.880 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 41,55% ogólnej liczby głosów.

Brak podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Emitenta.

Brak osób, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c. Ustawy o Ofercie.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-12Piotr GromniakPrezes Zarządu
2015-06-12Rafał KwiatkowskiProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »