Reklama

SYNERGA (SNG): Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

Raport bieżący nr 17/2020

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 15 września 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Reklama

Treść zawiadomienia:

"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o zmianie pośrednio (wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna) dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Synerga.fund S.A. ("Spółka”).

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:

Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została sprzedażą na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu 11 września 2020 r. 4.800.000 akcji Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału:

- bezpośrednio posiadałem 59 430 938 akcji stanowiących 21,76% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 59 430 938 głosów, co stanowiło 21,76% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadałem 100 208 182 akcji stanowiących 36,69% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 100 208 182 głosów, co stanowiło 36,69% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie:

- bezpośrednio posiadam 54 630 938 akcji stanowiących 20,004% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 54 630 938 głosów, co stanowi 20,004% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

- pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadam 95 408 182 akcji stanowiących 34,94% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 95 408 182 głosów, co stanowi 34,94% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:

JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, posiadająca 40 777 244 akcji stanowiących 14,93% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 40 777 244 głosów, co stanowi 14,93% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:

Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Bezpośrednio posiadam 54 630 938 głosów, co stanowi 20,004% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadam 95 408 182 głosów, co stanowi 34,94% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-16Tomasz WykurzPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »