Reklama

RUCHCHORZ (RCW): Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący nr 19/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Ruchu Chorzów S.A. informuje iż dnia 4 maja 2016 roku do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie AMG Silesia Sp. z o.o. z/s w Chorzowie o następującej treści:

Reklama

"Działając w imieniu spółki pod firmą: AMG Silesia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, z adresem: 41-500 Chorzów ulica Strzelców Bytomskich 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000376411, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nadanych numerach NIP 6272716276 oraz Regon 241865957, jako akcjonariusz spółki pod firmą: "Ruch” Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie (zwana dalej ,,Spółką”) przy ulicy Cichej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000224997, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, posiadającą REGON 278335653, NIP 6272524625, kapitał zakładowy w wysokości 25.176.695 zł wpłacony w pełni, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej zwaną ,,ustawą”) zawiadamiam w imieniu ww. spółki o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce "RUCH” Chorzów S.A. powyżej ustawowego progu 33 i 1/3 %.

Jednocześnie przekazuję informację w przedmiocie:

1) Data í rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku bezpośredniego nabycia 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela przez Zawiadamiającego w drodze przewłaszczenia tych akcji na zabezpieczenie, na podstawie umowy poręczenia i przewłaszczenia na zabezpieczenie zawartej w dniu 30 marca 2016 roku, której skutek nastąpił na dzień 26 kwietnia 2016 roku.

2) Informacja o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed nabyciem akcji Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 5.814.585 akcji Spółki uprawniających do 5.814.585 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 23,1 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 23,1 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w Spółce.

3) Informacja o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Po nabyciu akcji Zawiadamiający posiada bezpośrednio 8.814.585 akcji Spółki uprawniających do 8.814.585 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 35,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 35,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

4) Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów:

Nie dotyczy.

5) Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki:

Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki.

6)Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy:

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy."


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-27Dariusz SmagorowiczPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »